OR31 rookdetector

  • geschikt voor alle brand- en rookbeschermingskleppen
  • inbouw onafhankelijk van luchtrichting
  • er gelden geen beperkingen voor de inbouw

Productinformatie

OR31 rookdetectoren zijn geschikt voor alle brandkleppen en rookbeschermingskleppen in gebouwen. Deze rookdetector zorgt dat brandkleppen en rookbeschermingskleppen worden gesloten bij:

  • rookdetectie in een ventilatiekanaal,
  • uitval van de stroomvoorziening,
  • storing in de rookdetector (kabelbreuk, ontbrekende detector, kortsluiting),
  • systeemstoring in de rookdetector,
  • overschrijding van de maximale vervuilingsgraad van de rookdetector,
  • handmatige activering met het bedieningspaneel (indien aanwezig).

In aanvulling daarop kunnen bijbehorende ventilatoren worden uitgeschakeld. De verspreiding van (koude) rook via ventilatiekanalen naar andere brandzones wordt zo voorkomen volgens wettelijk verplichte bouwnormen voor installaties. De rookdetector beschikt standaard over een vervuilingsdetectie en een vervuilingsindicatie.

OR31 rookdetectoren werken onafhankelijk van de inbouwpositie en de richting van de luchtstroom. Ze kunnen zonder beperkingen in wanden van ventilatiekanalen en in brandkleppen worden ingebouwd.

0

Foto's

Bestektekst

Met de volgende link kunt u de bestektekst bij dit product downloaden. Naast de gebruikelijke formaten PDF en DOC zijn ook de formaten GAEB 90, ÖNORM en DATANORM 5 mogelijk.

naar de bestektekst (ausschreiben.de) (...)

vergelijkbare producten