Selectie-software

Selectie van componenten snel en gemakkelijk op de PC. Gebruikers vinden ons selectieprogramma bijzonder praktisch en prettig om mee te werken. De actuele versie van ons programma kunt u onder Downloads (...) gratis downloaden.

Versie: Standalone 18-50

Programma:  DIMSOFT_SETUP_18-50.exe

Let erop dat u voor de eerste installatie administrator-rechten nodig hebt. Neem indien nodig contact op met uw IT-afdeling

Indien de uitvoering van de online-update niet mogelijk is (kan vanaf Windows 7 optreden), dan stellen wij een nieuwe versie van WIONLUPD.EXE ter beschikking.  Kopieer deze naar de Installatie-map (standaard is dit "C:\Program Files (x86)\Wildeboer").

Programma: WIONLUPD.EXE