Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Stand januari 2022

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor al onze rechtshandelingen. Tegenstrijdige algemene voorwaarden van contractanten worden niet aanvaard. Wij hoeven ze in dit opzicht dus niet afzonderlijk te protesteren.

Dit geldt ook, als de voorwaarden van de koper bepalen dat afwijkende voorwaarden van de leverancier niet of uitsluitend na schriftelijke aanvaarding gelden.

Download de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
PDF 86KB
Download der Einkaufs- und Belieferbedingungen (Stand: Juli 2016)
PDF 73KB