Bedrijfsgegevens

Informatie volgens § 5 TMG:

Wildeboer Bauteile GmbH
Marker Weg 11 
D-26826 Weener

Telefoon: +49 (0)4951/950-0 
E-mail: info@wildeboer.de 
Internet: www.wildeboer.de

Algemeen directeuren: Dr.-Ing. Jürgen Wildeboer

Inschrijving in het register:
Inschrijving in het handelsregister
Rechtbank van het register: Amtsgericht Aurich
Registernummer: HRB 110263

Certificaten in overeenstemming met ISO 9001:2015

Registereintrag:
Eintragung im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Aurich
Registernummer: HRB 110263

Omzetbelasting ID: 
Omzetbelasting-identificatienummer (BTW-nr) volgens §27a omzetbelastingwet:
DE 811 142 969

Maatschappelijke zetel: Weener

 

Aansprakelijkheid: 

Alle informatie op onze website is zorgvuldig gecontroleerd. Wij spannen ons in om de aangeboden informatie voortdurend uit te breiden en te actualiseren. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze volledig, juist of volledig up to date is. 

Wildeboer Bauteile GmbH distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van externe websites waarnaar deze website verwijst, aangezien wij geen invloed kunnen uitoefenen op deze sites.

Bescherming Persoonsgegevens en Vertrouwelijkheid

Er kan geen garantie worden gegeven dat informatie of persoonlijke gegevens die aan ons worden doorgegeven, niet door derden kunnen worden "onderschept".

© Auteursrecht: 

De op deze website gepubliceerde informatie (o.a. tekst, foto's en grafieken), alsmede de rangschikking daarvan, vallen onder het auteursrecht van Wildeboer Bauteile GmbH. Bovendien zijn productbeschrijvingen, afbeeldingen, logo's en namen van fabrikanten ten dele onderworpen aan het auteursrecht van derden. 

Elk gebruik buiten de nauwe grenzen van het auteursrecht is zonder toestemming niet toegestaan en strafrechtelijk vervolgbaar.