Digitaal klokkenluidersysteem

Juridische verduidelijking over het gebruik van de klokkenluidersregeling

De Klokkenluidersbeschermingswet (HinSchG) en de EU-klokkenluidersrichtlijn (2019/1937/EU) stellen gestandaardiseerde bescherming voor klokkenluiders vast. Klokkenluiden is het doorgeven van informatie over misstanden met negatieve gevolgen voor het bedrijf. De wet regelt de bescherming van natuurlijke personen die kennis hebben gekregen van schendingen en deze doorgeven aan meldingsinstanties. Het verbiedt represailles of vergelding tegen klokkenluiders en moet ervoor zorgen dat de identiteit van de klokkenluider niet bekend wordt gemaakt.

Als onderdeel van de uitvoering van de Wet Bescherming Klokkenluiders hebben wij een intern klokkenluidersysteem op internet opgezet om ethisch en juridisch correct gedrag van ons bedrijf te waarborgen.

Alle werknemers van ons bedrijf en onze zakelijke partners (leveranciers en klanten, enz.) hebben de mogelijkheid om - ook volledig anoniem - melding te maken van schendingen van wetten en richtlijnen. Het systeem dient ook om overtredingen te voorkomen en te vermijden.