NACHHALTIGHEID IN PRAKTIJK BRENGEN

Voor ons is groei niet slechts een balanscijfer

DRIE PIJLERS VAN DUURZAAMHEID

Geleefde duurzaamheidscultuur bij Wildeboer

Als toonaangevend bedrijf in de technische gebouwenuitrusting (TGA) hebben we een speciale verantwoordelijkheid: de TGA-branche is een sleutelsector voor het behalen van klimaatdoelen. Wildeboer neemt door de mens veroorzaakte klimaatverandering uiterst serieus en gaat actief de uitdaging aan om deze tegen te gaan. De actief beleefde ecologische duurzaamheid bij Wildeboer komt tot uiting in al onze processen en producten.

Duurzaamheid betekent ook het nemen van sociale verantwoordelijkheid en zorgen voor langdurige, ethisch verantwoorde bedrijfsgroei, wat resulteert in het behoud van bedrijven en werkgelegenheid. Hiermee handelen we volgens de ESG-criteria voor Environment, Social en Governance.

17 DOELSTELLINGEN VAN DE VN

SDG – nastrevenswaardige doelen

n 2015 heeft de Verenigde Naties 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de wereld vastgesteld; de Sustainable Development Goals, kortweg SDG. Wij erkennen deze doelen en voelen ons verplicht aan elk van hen. We voelen ons in het bijzonder verbonden met de volgende aspecten van de SDG die direct van invloed zijn op ons werk:

 • Gendergelijkheid
 • Waardig werk en economische groei
 • Industrie, innovatie en infrastructuur
 • Duurzame steden en gemeenschappen
 • Duurzame consumptie en productie
 • Maatregelen tegen klimaatverandering

We zijn ons ervan bewust dat de wereldwijde vooruitgang bij het bereiken van deze doelen te langzaam verloopt, en we voelen ons des te meer verplicht om actief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, snel en doelgericht.

NU CONCREET

Onze duurzame prestaties

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, afzien van fossiele brandstoffen en het beschermen van natuurlijke hulpbronnen zijn de belangrijkste doelen van onze duurzaamheidsstrategie. We verbinden ons aan het EU-doel om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55 procent te verminderen. Om dit te bereiken, nemen we onder andere de volgende maatregelen:

 • Voortdurende verbetering van de energieprestatie met het Energiemanagementsysteem ISO 50001
 • Registratie van verbruikers en verbruiken om verdere besparingsmogelijkheden te identificeren
 • Moderne, energie-efficiënte gebouwinfrastructuur
 • Fotovoltaïsch systeem met ongeveer 10.000 m² geïnstalleerd oppervlak
 • Overstap naar groene stroom
 • Overstap naar LED-verlichting
 • Overstap naar elektrische mobiliteit
 • Afvalpreventie
 • en nog veel meer

Wildeboer werkt samen met zijn duurzaamheidsteam voortdurend aan verdere maatregelen. Voor het jaar 2022 hebben we voor het eerst en drie jaar voor de verplichte EU-richtlijn een rapport opgesteld volgens de Duitse Duurzaamheidscode (DNK). Het geeft de huidige stand van onze duurzaamheidsprestaties weer en kan hier worden ingezien:

Duurzaam bouwen bevorderen
Ons lidmaatschap van DGNB

 

Wildeboer is lid van de Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), de Duitse Vereniging voor Duurzaam Bouwen. De DGNB bevordert duurzame planning, bouw en gebruik van gebouwen, waarbij zowel ecologische, economische als sociale doelen in gelijke mate worden overwogen.