Onafhankelijk gecertificeerd

Hygiëne in ventilatie- en klimaattechniek

Hygiënecertificaten voor Wildeboer producten bevestigen de conformiteit met diverse hygiënenormen en richtlijnen voor ventilatie- en klimaattechniek, zoals VDI 6022-1. Het onafhankelijke Hygiëne Instituut van het Ruhrgebied, gevestigd in Gelsenkirchen, is verantwoordelijk voor het afgeven van de certificaten en het uitvoeren van de testen.

Naast installatie in kantoorgebouwen, hotels, winkelcentra etc. zijn onze producten ook geschikt voor hygiënisch veeleisende soorten gebouwen zoals ziekenhuizen en cleanrooms:

  • Al in de ontwikkelingsfase gaat onze aandacht uit naar een hygiënisch onberispelijke materiaalkeuze en constructie van de producten.
  • Alle tests met betrekking tot hygiënische vereisten en de reinigbaarheid van de producten, evenals de afgifte van het hygiënecertificaat, worden uitgevoerd door een onafhankelijk hygiëne-instituut.
  • Microbiologische test volgens DIN EN ISO 846: de materialen van onze producten bevorderen de groei van micro-organismen (bijv. schimmels en bacteriën) niet.
  • De materialen die worden gebruikt in het luchtgeleidingsgedeelte zijn bestand tegen reiniging en desinfectiemiddelen (selectie van desinfectiemiddelen uit de lijst van het Robert Koch Instituut of de Vereniging voor Toegepaste Hygiëne e.V.).
  • Onderzoek van het constructieontwerp en de oppervlakken vanuit hygiënisch oogpunt: Onze producten bevorderen geen stofafzetting en aanhechting (voedingsbodem voor micro-organismen). Het onderhoudsvrije, volledig ingekapselde aandrijfmechanisme van de brandkleppen bevindt zich bijvoorbeeld buiten de luchtstroom. Dit voorkomt stofafzetting en regelmatig reinigen en smeren om de werking van de brandkleppen in stand te houden is niet nodig.
  • Hygiënelabel op onze producten: Teken van naleving van de hygiëne-eisen.
  • Ontvangst van het productiecontrolecertificaat: regelmatige hygiënecontrole van onze producten in de fabriek door het onafhankelijke Hygiëne-instituut van het Ruhrgebied.

De certificaten kunnen worden gedownload in het Download-sectie. Instructies voor het desinfecteren staan vermeld in de gebruiksaanwijzing.