OVER WILDEBOER

Verbonden & verenigingen

Uitwisseling werpt vruchten af. Daarom is Wildeboer Bauteile GmbH aangesloten bij de volgende verbonden en verenigingen. Bovendien werken wij nauw samen met diverse hogescholen, beroepsonderwijsinstellingen en technische scholen.

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.

De Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA) is opgericht in 1898 en is daarmee een van de oudste Duitse economische organisaties. Het verenigt bedrijven die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen van installaties voor gebouwtechniek met eigen ingenieurscapaciteiten onder één koepel.

Deutsche Institut für vorbeugenden Brandschutz e.V.

Het Deutsche Institut für vorbeugenden Brandschutz e.V. (DIvB) ziet zichzelf als partner van het publiek, de politiek en het bedrijfsleven in alle aangelegenheden met betrekking tot preventieve brandbeveiliging op het gebied van constructie, installatietechniek en organisatie.

Deutsche Institut für Normung e.V.

Het Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) is het onafhankelijke platform voor normering en standaardisatie in Duitsland en wereldwijd. Samen met het bedrijfsleven, wetenschap, overheid en maatschappelijk middenveld draagt DIN aanzienlijk bij aan het ontsluiten van toekomstige gebieden. Als mede-vormgever van de digitale en groene transformatie levert DIN een belangrijke bijdrage aan het oplossen van actuele uitdagingen en maakt het mogelijk dat nieuwe technologieën, producten en processen zich op de markt en in de samenleving vestigen.

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau

De VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) vertegenwoordigt meer dan 3.200 voornamelijk middelgrote bedrijven in de kapitaalgoederenindustrie. De vereniging behartigt de gezamenlijke economische, technische en wetenschappelijke belangen van de machinebouw, met name tegenover nationale en internationale autoriteiten en economische kringen.

Institut Bauen und Umwelt e.V.

Het Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) is een initiatief van fabrikanten van bouwproducten die hebben besloten om gezamenlijk te reageren op de vraag naar meer duurzaamheid in de bouwsector. De drijfveren zijn het belangstelling voor het onderwerp en de overtuiging van de juistheid van het duurzaamheidsprincipe.

Fachverband Gebäude-Klima e.V.

Sinds 1970, het oprichtingsjaar van het Fachinstitut Gebäude-Klima e.V., (FGK: sinds 2011 Fachverband Gebäude-Klima e.V.), staat public relations, informatie en publiciteit centraal in de activiteiten van FGK. Het doel van het werk is het bevorderen van de verbetering van het binnenklimaat in verschillende soorten ruimten.

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.

Met als doel duurzaam en economisch efficiënt bouwen in de toekomst nog sterker te bevorderen, richtten zestien initiatiefnemers uit verschillende vakgebieden van de bouw- en vastgoedsector in de zomer van 2007 de Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. - kortweg DGNB - op. Het centrale punt van het werk is de voortdurende ontwikkeling van het alomvattende certificeringssysteem voor duurzame bouwwerken in binnen- en buitenland. Het DGNB-certificaat onderscheidt milieuvriendelijke, economisch efficiënte en gebruikersvriendelijke gebouwen.

Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

Voortbouwend op de gezamenlijke "Ostfriesisch-Emsländische Erklärung" van 4 augustus 1995 richtten de districten Aurich, Wittmund, Leer, Emsland en Grafschaft Bentheim, evenals de stad Emden, samen met bedrijven, kamers en verenigingen in de regio in 2006 de vereniging "Wachstumsregion Ems-Achse" op.

Het fundamentele doel is om de Ems-Achse uit te bouwen als een zelfstandige economische en verkeersader. Hiermee gaan de uitbreiding van de economisch gerelateerde infrastructuur en de opbouw van netwerken voor de regionale economie gepaard.

Bundesverband mittelständische Wirtschaft Unternehmerverband Deutschlands e.V.

De Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) is het grootste ondernemersnetwerk van Duitsland en zet zich onder andere in gesprek met politieke besluitvormers in voor verbetering van de politieke randvoorwaarden voor het midden- en kleinbedrijf.