Hoogste productkwaliteit en klanttevredenheidComponenten van Wildeboer Bauteile GmbH worden uitsluitend in Duitsland geproduceerd, in het hoofdkantoor in Weener. Productie en logistiek zijn zeer flexibel en leveren de meeste producten binnen 72 uur op de bouwplaats.

Brandbeveiliging, geluidsisolatie, luchtverdeling, gebouwsysteemtechniek - maak kennis met onze componenten uit de verschillende segmenten. Lees meer over onze producten en vind antwoorden op uw vragen. Mocht u ooit niet het juiste antwoord vinden, aarzel dan niet om contact (...) met ons op te nemen.

Brandbeveiliging en ontroking

Maatregelen voor brandpreventie dienen om levens en de gezondheid te beschermen. De beschermingsdoeleinden, die ten grondslag liggen aan de planning en uitvoering van gebouwen, zijn vastgelegd in § 14 (brandveiligheid) van de Musterbauordnung (systeembouwbesluit). Wildeboer ontwikkelt voor dit doel producten die dienen voor technische brandpreventie bij de luchtverdeling binnen een gebouw. Brandkleppen of brandwerende elementen werken als automatische blokkeervoorziening tegen de overdracht van vuur en rook.

To top

Meer lezen

In omgevingen met explosiegevaar zoals energiecentrales, gasleveranciers of luchttoevoer en -afvoer in zuiveringsinstallaties gelden speciale voorwaarden voor gebruik van brandkleppen. Brandkleppen en ook brandwerende elementen worden op basis van de uitgevoerde brandbeveiligingstests (EN 1366-2) geclassificeerd volgens de norm EN 13501-3. Het gebruik is in de Duitse deelstaten geregeld in de wettelijk vereiste vermelding in de Muster-Lüftungsanlagenrichtlinie (M-LüAR, richtlijn voor ventilatiesystemen). De producten van Wildeboer Bauteile GmbH voldoen aan deze voorwaarden.

Luchtverdeling

Het gedeelte Luchtverdeling omvat producten die geschikt zijn voor toevoerlucht en/of afvoerlucht in luchttechnische installaties. Volumeregelaars en -begrenzers regelen de volumestroom binnen de installaties. Als laatste component van een toevoerluchtinstallatie verdelen luchtroosters geconditioneerde lucht over de ruimten in woon- of industriële objecten. Bij luchtverdelingssystemen gaat het ofwel om gemengde ventilatie of verdringingsstromen. Bovendien wordt afhankelijk van de plaats van luchttoevoer onderscheid gemaakt tussen vloer, wand en plafond. Voor al deze eisen en verschillende toepassingsbereiken produceert Wildeboer passende luchtroosters zoals wervelroosters, roosters en rozetten.

To top

Gebouwbeheersysteem

De besturing van luchttechnische installaties moet volgens referentiedocument VdS 2298 worden afgestemd op de desbetreffende brandtechnisch gescheiden zones en voor een eventuele brand zodanig worden geconfigureerd, dat brandkleppen doelgericht worden geactiveerd. Daarbij is het raadzaam alle brandkleppen in wanden en vloeren van de brandtechnisch gescheiden en door de brand getroffen zone af te sluiten met voorzieningen die op afstand bediend kunnen worden. Zo kan de ventilatie-installatie die voor de door brand getroffen zone wordt gebruikt, onmiddellijk automatisch worden uitgeschakeld.

To top

Meer lezen

Wildeboer beantwoordt met het BS2 communicatiesysteem Wildeboer-Net voor brandkleppen aan de vraag naar opname van brandbeveiligingssystemen in een netwerk en minimalisatie van de installatie- en testwerkzaamheden. Voor deze toepassing biedt dit systeem u de beste mogelijkheden. De modulaire, overzichtelijke opbouw vergemakkelijkt de installatie door stekkerverbindingen van componenten voor aansluiting op 230 V. Motormodules leveren de 24VDC-bedrijfsspanning voor de aangesloten brandkleppen. Zo worden problemen met spanningsuitval op de leiding uitgesloten. Alle modules worden bij de inbedrijfstelling automatisch geadresseerd. Deze plug-and-play-oplossing biedt veel comfort bij het ontwerp en coördinatie van de werkzaamheden. Het Wildeboer-Net is een plug-and-play communicatiesysteem voor elektronische besturings- en regelapparatuur. Binnen het Wildeboer-Net-systeem worden gescheiden subnetten opgebouwd met subnetcontrollers. In de subnetten communiceren de veldmodules onderling via galvanisch gescheiden CAN-BUS-interfaces. De aangesloten veldmodules worden automatisch ingelezen, gedetecteerd en geadresseerd.

Geluidsbeheersing

Geluidsbeheersing is een belangrijke factor in de werking van ventilatiesystemen. Om structurele redenen kan het ontstaan van geluid niet altijd worden voorkomen. Als het kanaal te kort is of de natuurlijke geluidsisolatie te laag, is extra geluidsisolatie vereist. Geluidsontwikkeling of geluidsoverdracht van de ene ruimte naar de andere kan worden tegengegaan door het gebruik van geluidsisolatieproducten. Ook Wildeboer Bauteile GmbH biedt oplossingen voor deze eisen.

To top

Productenoverzicht geluidsbeheersing