Luchtverdeling

Het gedeelte Luchtverdeling omvat producten die geschikt zijn voor toevoerlucht en/of afvoerlucht in luchttechnische installaties. Volumeregelaars en -begrenzers regelen de volumestroom binnen de installaties. Als laatste component van een toevoerluchtinstallatie verdelen luchtroosters geconditioneerde lucht over de ruimten in woon- of industriële objecten. Bij luchtverdelingssystemen gaat het ofwel om gemengde ventilatie of verdringingsstromen. Bovendien wordt afhankelijk van de plaats van luchttoevoer onderscheid gemaakt tussen vloer, wand en plafond. Voor al deze eisen en verschillende toepassingsbereiken produceert Wildeboer passende luchtroosters zoals wervelroosters, roosters en rozetten.


Volume- en drukregelaars


Luchtroosters speciaal voor plafonds


Meer luchtroosters


Buitenluchtroosters en kleppenregisters