Privacyverklaring

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Wildeboer Bauteile GmbH neemt u en de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom willen wij u hieronder informeren over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens.

 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming is

Wildeboer Bauteile GmbH
Marker Weg 11
26826 Weener
Duitsland

Telefoon: 04951 950-0
E-mail: info@wildeboer.de
Website: www.wildeboer.de

 

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is

S. Baalmann
Marker Weg 11
26826 Weener
Duitsland

E-mail: datenschutz@wildeboer.de

 

III Algemene informatie over gegevensverwerking

1. omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verwerken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten aan te bieden. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt alleen regelmatig plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

 

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is art. 6 para. 1 lit. a EU General Data Protection Regulation (GDPR) als rechtsgrondslag.

Bij het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 para. 1 lit. b GDPR als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 para. 1 lit. c GDPR als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient Art. 6 para. 1 lit. d GDPR als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te waarborgen en als de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 para. 1 lit. f GDPR als rechtsgrondslag voor de verwerking.

 

3. Gegevenswissing en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Gegevens kunnen ook worden opgeslagen als dit is bepaald door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak is voor verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst.

 

IV. Aanbieden van de website en aanmaken van logbestanden

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang krijgt.

 

De volgende gegevens worden verzameld:

(1) browsertype en browserversie

(2) Het besturingssysteem van de gebruiker

(3) Het IP-adres van de gebruiker

(4) Datum en tijd van toegang

(5) Websites vanwaar het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website.

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

 

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie.

 

De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te garanderen. We gebruiken de gegevens ook om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. De gegevens worden in deze context niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden.

Deze doeleinden vormen ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

 

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken.

 

V. Nieuwsbrief

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Het is mogelijk om je op onze website in te schrijven voor een gratis nieuwsbrief. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoermasker aan ons doorgegeven.

 

(1) Aanhef

(2) Voornaam, indien van toepassing

(3) Rembours

(3) Bedrijf, indien van toepassing

(4) E-mailadres

 

De volgende gegevens worden ook verzameld tijdens de registratie:

(1) Datum en tijd van registratie

Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens als onderdeel van het registratieproces en er wordt verwezen naar dit privacybeleid.

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden in verband met de gegevensverwerking voor het verzenden van nieuwsbrieven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

 

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor registratie voor de nieuwsbrief is art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker is het verzenden van de nieuwsbrief. We verzamelen de voor- en achternaam om u persoonlijk te kunnen aanspreken in de nieuwsbrief.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw voor- en achternaam worden dus bewaard zolang uw abonnement op de nieuwsbrief actief is.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en opzegging

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Hiervoor staat een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief en op onze website.

Dit maakt het ook mogelijk om de toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, in te trekken.

 

VI. Contactformulier

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website staat een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn

 

(1) Voornaam, indien van toepassing

(2) achternaam

(3) e-mailadres

 

De volgende gegevens worden ook opgeslagen wanneer het bericht wordt verzonden:

(1) Datum en tijd van contact

 

Voor de verwerking van de gegevens als onderdeel van het verzendproces wordt uw toestemming gevraagd en wordt verwezen naar dit privacybeleid.

De gegevens worden in deze context niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

 

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 para. 1 lit. a GDPR als de gebruiker toestemming heeft gegeven.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient uitsluitend voor het verwerken van het contact.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

 

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en annulering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken.

 

Alle persoonlijke gegevens die in de loop van het contact zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist.

 

VII. Besteldocumenten

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website hebt u de mogelijkheid om documenten elektronisch te bestellen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn


(1) Bedrijf

(2) Adres

(3) Voornaam, indien van toepassing

(4) Achternaam

(5) Straatadres

(6) Huisnummer

(7) POSTCODE

(8) Stad

(9) Staat, indien van toepassing

(10) E-mailadres

(11) Commissie, indien van toepassing
 

De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden:

(1) Datum en tijd van de bestelling

 

Als onderdeel van het verzendproces wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van de gegevens en wordt verwezen naar dit privacybeleid.

De gegevens worden in deze context niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bestelproces.

 

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 para. 1 lit. a GDPR als de gebruiker toestemming heeft gegeven.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend voor het verwerken van de documentbestelling.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en annulering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken.

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van de documentbestelling zullen in dit geval worden verwijderd.

 

VIII. Registratie voor & realisatie van face-to-face trainingen/seminars en webinars

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

U hebt de mogelijkheid om u te registreren voor onze trainingsevenementen via onze website of via de uitnodiging die u is toegestuurd. We gebruiken de service "GoToWebinar" om u te registreren voor onze trainingen en om onze webinars te houden. Als u zich voor een van onze evenementen registreert, worden uw gegevens rechtstreeks bij "GoToWebinar" opgeslagen.

Wij proberen de verwerking van uw persoonsgegevens door "GoToWebinar" zoveel mogelijk te beperken. In het registratieformulier vragen wij u alleen om de persoonsgegevens die nodig zijn voor de authenticatie en de organisatie van het webinar. Deze gegevens zijn


(1) voor- en achternaam

(2) e-mailadres

(3) Bedrijf/organisatie

(4) Telefoonnummer (optioneel/vrijwillig)
 

Daarnaast verzamelt "GoToWebinar" automatisch gegevens en informatie van uw computersysteem, zoals het MAC-adres of de datum en tijd van registratie.

 

"GoToWebinar" is een dienst van GoTo, 320 Summer Street, Boston, MA 02210, VS (hierna "GoTo").

"GoTo" verwerkt uw persoonsgegevens namens ons. Daarom hebben wij met "GoTo" een gegevensverwerkingsovereenkomst ("DPA") gesloten. Deze bevat onder andere ook de herziene standaardcontractbepalingen ("SCC") vanaf 2021 om de wettelijk conforme doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte te regelen.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door "GoToWebinar" kunt u vinden in het privacybeleid van "GoTo" op

https://www.goto.com/de/company/trust/privacy

of in het "GoTo Trust & Privacy Centre" op

https://www.goto.com/de/company/trust.

 

Feedbackgesprekken & opnemen van tekst-, audio- en videogegevens

Tijdens het webinar hebt u verschillende mogelijkheden om met ons te communiceren. U kunt bijvoorbeeld uw microfoon of webcam gebruiken om beeld en geluid weer te geven/af te spelen. Je kunt ook de chatfunctie gebruiken om ons bijvoorbeeld vragen te stellen.

Als u een van deze functies gebruikt, worden de bijbehorende gegevens verwerkt en opgeslagen. Het type en de omvang van de verwerking kan door elke individuele deelnemer worden bepaald, bijvoorbeeld door de juiste instellingen te maken in de interface van "GoToWebinar".

We kunnen onze webinars opnemen/registreren of telefonisch contact met u opnemen na het webinar, bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden of om ons webinaraanbod voortdurend te verbeteren.

Als we van plan zijn om een webinar op te nemen, zullen we u daar uiteraard van tevoren over informeren en om uw toestemming vragen.

 

2 Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Registratie, realisatie en follow-up van het webinar:

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Opname van het webinar:

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

 

3. doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens dient voor de registratie en effectieve uitvoering van de online training/webinar, evenals voor de voortdurende verbetering van ons webinaraanbod.

 

4.Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

 

5. Verstrekking aan derden

Gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Onze dienstverlener "GoToWebinar" krijgt noodzakelijkerwijs kennis van de bovengenoemde persoonsgegevens.

 

IX. Wildeboer-software downloaden

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Met de software-aanbiedingen van Wildeboer bieden wij u praktische en nuttige hulpmiddelen voor uw dagelijkse werk. Om gebruik te kunnen maken van onze aanbiedingen kan het nodig zijn dat u zich registreert om promotiemails te ontvangen. Tijdens de registratie verwerken wij de volgende gegevens:

(1) Aanhef

(2) Voornaam, indien van toepassing

(3) Rembours

(4) Bedrijf, indien van toepassing

(5) e-mailadres

De volgende gegevens worden ook verzameld tijdens de registratie:

(1) Datum en tijd van registratie

Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens en er wordt verwezen naar dit privacybeleid.

 

2. rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het verzenden van promotionele e-mails (bijv. nieuwsbrieven) is art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming). Er vindt geen verwerking plaats zonder uw toestemming.

Voor het verzenden van de downloadlink en het verkrijgen van informatie over welke gebruikers onze softwareaanbiedingen downloaden, is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (gerechtvaardigd belang) ook als rechtsgrondslag.

 

3. doeleinden van gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens dient enerzijds om u promotionele e-mails te sturen. Anderzijds willen we u de link sturen om de Wildeboer-software te downloaden en te achterhalen welke gebruikers onze softwareoplossingen hebben gedownload. De reden hiervoor is dat wij contact met u kunnen opnemen om u te informeren over bugs of kleine fouten in onze software oplossingen.

 

4. Duur van opslag

Gegevens worden verwijderd zodra u bezwaar maakt tegen de verwerking of zich afmeldt voor onze nieuwsbrief.

 

5. Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

X. Wildeboer Configurator

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Met de Wildeboer configurator bieden wij u een vereenvoudigde selectie van onze producten en hun varianten.

Om gebruik te kunnen maken van alle voordelen van onze configurator heeft u de mogelijkheid om u te registreren. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

(1) voor- en achternaam

(2) e-mailadres

(3) Functie (optioneel/vrijwillig)

(4) Bedrijf/organisatie

(5) Klantnummer (optioneel/vrijwillig)

(6) Telefoonnummer (facultatief/vrijwillig)

(7) Adres

Bij registratie met een klantnummer wordt de eerste registrerende gebruiker van een bedrijf/organisatie automatisch beheerder. Deze gebruiker neemt de gebruikersadministratie van uw bedrijf/organisatie over binnen de configurator en heeft daardoor toegang tot de persoonlijke gegevens van de andere gebruikers die gekoppeld zijn via het klantnummer. Door te registreren gaat u akkoord met deze toegang. De beheerder ontvangt een automatisch gegenereerde notificatie zodra u het registratieproces heeft afgerond.

 

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor registratie is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Er vindt geen verwerking plaats zonder jouw toestemming.

 

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens dient de registratie voor onze configurator en de eigen gebruikersadministratie van de klant.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 

5. Verstrekking aan derden

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

XI. Webanalyse door Google Analytics

1. omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken Google Analytics op onze website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Wij plaatsen alleen cookies van Google op uw computer als u daarvoor toestemming hebt gegeven via onze cookiebanner (zie ook het gedeelte "Cookies").

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal geanonimiseerd overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, door Google ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

 

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Er vindt geen verwerking plaats zonder uw toestemming.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te analyseren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren.

 

4. Duur van opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

In ons geval is dit na 26 maanden het geval.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en doorgestuurd naar onze website. Als gebruiker hebt u daarom volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door Google door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kunt meer informatie vinden over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens in het privacybeleid van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245

U hebt ook altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van de door Google Analytics verzamelde persoonlijke gegevens in te trekken.

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het instellen van cookies zullen in dit geval worden verwijderd.

 

XII.  Webanalyse van het applicatieportaal

1. omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de Matomo analyseservice op ons applicatieportaal. De aanbieder is BITE GmbH, Magirus-Deutz-Str. 16, 89077 Ulm, Duitsland. Wij plaatsen alleen Matomo-cookies op uw computer als u daarvoor toestemming hebt gegeven via onze cookiebanner (voor cookies, zie ook sectie V). Als afzonderlijke pagina's van onze website worden bezocht, worden de volgende gegevens opgeslagen

 

(1) Verkort IP-adres van het toegangssysteem van de gebruiker.

(2) de bezochte website (onze personeelsadvertenties)

(3) de website vanwaar de gebruiker de website heeft bezocht (referrer)

(4) De tijd die op de website werd doorgebracht

(5) De frequentie waarmee de website wordt bezocht

(6) Geo-informatie

(7) Type browser en apparaat

 

2. rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Er vindt geen verwerking plaats zonder uw toestemming.

 

3. doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te analyseren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren.

 

4. Duur van opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. In dit geval is dat na maximaal 13 maanden.

 

5. Ontvanger van de persoonsgegevens

De ontvanger van uw gegevens is onze HR-afdeling. Bovendien worden uw gegevens opgeslagen door onze dienstverlener voor het sollicitantenbeheer, BITE GmbH, Magirus-Deutz-Str. 16, 89077 Ulm, Duitsland.

Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden of aan een derde land.

 

6. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Je kunt het gebruik van Matomo voorkomen door de categorie "Noodzakelijk" te selecteren in onze cookiebanner. Bovendien worden er geen cookies geplaatst als u het opslaan van cookies verhindert door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. 

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van de door Matomo verzamelde persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken.

 

 

 

XIII Applicatieportaal

1. omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 4 GDPR die wij van jou hebben ontvangen als onderdeel van het selectie- en wervingsproces via ons sollicitatieportaal. Hieronder vallen bijvoorbeeld je voor- en achternaam, adres, privé contactgegevens, een actuele foto, CV, school- of werkreferenties en andere certificaten van prestaties die je aan ons hebt verstrekt in de loop van je sollicitatie. Als u dit niet doet, kunt u niet deelnemen aan het selectie- en wervingsproces.

Ter ondersteuning van dit proces wordt gebruikgemaakt van software voor kandidatenbeheer. We willen erop wijzen dat onze beslissingen niet uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde principes.

 

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de personeelsselectie is art. 6 para. 1 lit. b GDPR (uitvoering van precontractuele maatregelen) in combinatie met Art. 9 para. 2 lit. b en h GDPR (verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens). Voor de opname van uw sollicitatie in onze sollicitatiepool geldt Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming) ook de rechtsgrondslag voor de verwerking.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Uw gegevens zijn nodig voor de personeelsselectie. We willen uw gegevens gebruiken om u de gelegenheid te geven uzelf aan ons voor te stellen en te presenteren. Verder willen we controleren of de geadverteerde functie bij u en uw profiel past.

Als u hebt ingestemd met opname in onze sollicitatiepool, willen we uw gegevens ook gebruiken om te controleren of andere functies binnen ons bedrijf bij uw profiel passen.

 

4. Duur van de opslag

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens die zijn verkregen in het kader van de personeelsselectie gedurende zes maanden. Als uw sollicitatie niet wordt gehonoreerd of wordt ingetrokken, zullen wij de door u verstrekte gegevens vernietigen of wissen.

Het bewaren of opslaan van de gegevens is noodzakelijk in het geval van een juridische procedure.

Als u hebt besloten om in onze sollicitatiepool te worden opgenomen, worden uw gegevens maximaal 1 jaar bewaard.

 

5. ontvanger van de persoonlijke gegevens

De ontvangers van uw gegevens zijn onze HR-afdeling en de gespecialiseerde afdeling die verantwoordelijk is voor het selectie- en wervingsproces. Bovendien worden uw gegevens opgeslagen door onze dienstverlener voor kandidatenbeheer, BITE GmbH, Magirus-Deutz-Str. 16, 89077 Ulm, Duitsland.

 

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden of aan een derde land.

 

 

6. Mogelijkheid tot bezwaar en annulering

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor opname in de sollicitatiepool in te trekken. Als u dit wenst, worden uw gegevens na een periode van 6 maanden automatisch verwijderd zonder dat wij u hierover apart informeren.

 

XIV. Integratie van diensten van derden

1. Insluiten van YouTube-video's

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-site die wordt geëxploiteerd door Google. De exploitant is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS ("YouTube"), vertegenwoordigd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Normaal gesproken, wanneer u een website bezoekt met een ingesloten YouTube-video, wordt uw IP-adres doorgegeven aan YouTube en wordt er een corresponderende cookie geïnstalleerd op uw computer. Wildeboer Bauteile GmbH heeft alle video's ingesloten met de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" van YouTube. Dit betekent dat persoonlijke gegevens alleen worden doorgegeven wanneer u de video bekijkt.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vind je in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

2. gebruik van Google Maps

Onze website maakt gebruik van de functie "Google Maps en routeplanner". De exploitant van de pagina's is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Wij gebruiken deze functie om geografische informatie en routes weer te geven en te berekenen. Via Google Maps kunnen gegevens over uw gebruik van deze website worden doorgegeven aan Google en door Google worden verzameld en gebruikt.

U kunt de gegevensoverdracht voorkomen door "Javascript" in uw browser te deactiveren. Let op: als u "Javascript" deactiveert, worden er geen kaarten op de website weergegeven. Door deze website te gebruiken en "Javascript" niet te activeren, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google voor de bovengenoemde doeleinden. Meer informatie over het gebruik van uw gegevens door Google Maps vindt u in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=de

en de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps/Google Earth op: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

 

3. plugins voor sociale media (plugins voor Facebook, Google+, LinkedIn en XING)

Facebook-plugins

Onze website gebruikt plugins van het sociale netwerk Facebook in het gedeelte "Carrière". De aanbieder is Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS.

U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de knop "Vind ik leuk" op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er via de plug-in een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook "Like"-knop klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

 

Google+ plugins

Onze website gebruikt plugins van het sociale netwerk Google+ in het gedeelte "Carrière". De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

U kunt de Google+ knop gebruiken om informatie wereldwijd te publiceren. U en andere gebruikers ontvangen gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners via de Google+ knop. Google slaat zowel de informatie op dat u +1 hebt gegeven voor een stuk inhoud als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw +1's kunnen als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet worden weergegeven.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+-button te kunnen gebruiken, heb je een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie over u beschikken.

Naast het hierboven beschreven gebruik worden de gegevens die u verstrekt, gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google publiceert mogelijk samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van gebruikers of geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of aanverwante websites.

 

LinkedIn-plugins

Onze website gebruikt functies van het LinkedIn-netwerk in het gedeelte "Carrière". De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Telkens wanneer een van onze pagina's met LinkedIn functies wordt geopend, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat je onze website bezocht hebt met je IP-adres. Als je op de LinkedIn "Recommend" knop klikt en ingelogd bent op je LinkedIn account, kan LinkedIn je bezoek aan onze website met jou en je gebruikersaccount in verband brengen.

We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Meer informatie hierover kan gevonden worden in het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Xing-plugins

Onze website gebruikt functies van het "Xing"-netwerk in het gedeelte "Carrière". De aanbieder is Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Wanneer je de plugin activeert en gebruikt, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Xing. De inhoud van de plugin wordt door Xing rechtstreeks naar je browser verzonden, die het in de website integreert.

Door de plugin te activeren, ontvangt Xing de informatie dat je de overeenkomstige pagina van onze website hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij Xing, kan Xing het bezoek toewijzen aan uw Xing-account.

Meer informatie over gegevensbescherming en de Xing share button is te vinden in het privacybeleid van Xing op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

 

XV. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke

 

1. recht op informatie

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om bevestiging of er persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt.

Als een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke

 

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn of zullen worden verstrekt

(4) de geplande periode gedurende welke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden opgeslagen, of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze periode vast te stellen

(5) het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken

(6) het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4. 22 (1) en (4) GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
 

 

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig Art. 46 GDPR in verband met de overdracht.

 

2. recht op rectificatie

U heeft recht op rectificatie en/of aanvulling jegens de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke moet de rectificatie zonder onnodige vertraging uitvoeren.

 

3. recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

 

(1) als u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

 

(2) de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan

 

(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of

 

(4) als u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

 

Als de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u hiervan door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

 

4. recht op wissen

a) Verplichting tot wissen

U hebt het recht om zonder onnodige vertraging van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen dat hij uw persoonsgegevens wist en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

 

(1) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

 

(2) U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

 

(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (2) GDPR.

 

(4) De persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.

 

(5) Het wissen van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

 

(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, GDPR.

 

b) Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en verplicht is op grond van Art. 17 (1) GDPR verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u als betrokkene hebt verzocht dat deze verwerkingsverantwoordelijken alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens wissen.

 

c) Uitzonderingen

Het recht op wissen is niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is

 

(1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie

 

(2) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen

 

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9 lid 2 letter h en i en Art. 9 para. 3 GDPR;

 

(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden overeenkomstig Art. 89 para. 1 GDPR, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in gevaar dreigt te brengen, of

(5) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

5. recht op informatie

Indien u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt ingeroepen tegen de voor de verwerking verantwoordelijke, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt het recht om door de voor de verwerking verantwoordelijke te worden geïnformeerd over deze ontvangers.

 

6. recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer

 

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming conform Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR of op een overeenkomst krachtens Art. 6 para. 1 lit. b GDPR en

(2) de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen.

 

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

 

7. recht op bezwaar

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1 GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing, zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om uw recht van verzet uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG - door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

 

8. recht op herroeping van de verklaring van toestemming onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

 

9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit

 

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke

(2) is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die tevens passende maatregelen voorschrijft om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen; of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming.


 

Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 2, van de AVG. 9 para. 1 GDPR, tenzij Art. 9 para. 2 lit. a of g GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden evenals uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de gevallen bedoeld in (1) en (3), zal de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen treffen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, ten minste het recht om menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten. 10.

 

10. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig Art. 78 GDPR.

 

XVI Voorbehoud van het recht om wijzigingen aan te brengen

Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen.

 

XVII Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te kunnen aanbieden en om de toegang tot onze website te analyseren. We geven ook informatie over uw gebruik van onze website door aan onze partners voor sociale media, reclame en analyses. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere gegevens die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld in het kader van uw gebruik van de diensten.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen we cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. De wettelijke basis volgens GDPR is art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. De wettelijke basis voor uw toestemming is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door derden die op onze pagina's verschijnen.

U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.

Cookies