Winkelen

Winkelcentra en detailhandel brengen mensen in een geheel eigen wereld. Voor een aangenaam winkelklimaat zorgt ook de luchtverdeling van Wildeboer. De brandkleppen zijn toegespitst op de veiligheidseisen. Adviseur en exploitant benadrukken beiden duurzaamheid, waar Wildeboer graag aan bijdraagt. Wij ontwikkelen bijzonder energiezuinige onderdelen die zeer goed passen in alternatieve energieconcepten. Dat is goed voor het milieu en door de lagere bedrijfskosten ook plezierig voor de accountant.

Andere categorieën