Bescherming tegen brand

Bewijs van brandgedrag voor ontrokingsklep EK90

In Duitsland moeten ontrokingskleppen voldoen aan eisen voor het brandgedrag van hun bouwmaterialen! Volgens de modelverordening Technische Bouwvoorschriften (MVV TB), uitgave 2019/01 van 15 januari 2020, mogen alleen ontrokingskleppen worden gebruikt die in hoofdzaak (ten minste de behuizing en het klepblad) zijn gemaakt van onbrandbare bouwmaterialen en die ten minste voldoen aan klasse A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1.

Brandgedrag valt niet onder de geharmoniseerde productnorm DIN EN 12101-8:2011. Het kan daarom niet worden vermeld als een essentieel kenmerk in de prestatieverklaring en maakt geen deel uit van de CE-markering.

Het Duitse instituut voor bouwtechnologie (DIBt) mag niet langer aanvullende algemene bouwautoriteitgoedkeuringen (abZ) voor brandgedrag afgeven of verlengen voor ontrokingskleppen die onder de geharmoniseerde productnorm DIN EN 12101-8 vallen. Ze mogen niet langer worden vereist als verplicht bewijs van bruikbaarheid voor nationale bouwprojecten. Dit heeft ook gevolgen voor de algemene bouwvergunning Z-56.421 2-1007 voor de rookafvoerklep EK90.

In plaats daarvan publiceert het DIBt voortdurend een "prioriteitenlijst" waarin bouwproducten met CE-markering worden vermeld waarvan de geharmoniseerde productnormen hiaten of tekortkomingen vertonen. Ontrokingskleppen staan onder nummer 22 op de prioriteitenlijst (per 25 februari 2019) met de opmerking dat het bewijs van brandgedrag niet wordt gedekt door de geharmoniseerde productnorm DIN EN 12101-8:2011. Er is aanvullende verificatie nodig om de structurele veiligheid te garanderen, die op verschillende manieren kan worden geleverd.

In overeenstemming met de prioriteitenlijst bevestigt het materiaal- en testinstituut Braunschweig met het certificaat MPA-BS 6000/233/20 d.d. 25 februari 2020 voor de ontrokingsklep EK90 dat deze hoofdzakelijk is vervaardigd van onbrandbare bouwmaterialen en ten minste voldoet aan klasse A2-s1, d0. De vorige algemene bouwvergunning Z-56.4212-1007 werd hiervoor gebruikt als technische documentatie.

Dit biedt alle bewijzen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de bouwvoorschriften voor het gebruik van de EK90 ontrokingsklep in Duitsland.

We hebben de informatie over het brandgedrag van de brandkleppen FK90, FR90, FK90K en BV90 in dit rapport samengevat: