Brandbeveiliging

Bewijs van brandgedrag voor brandkleppen

De nodige certificaten om te voldoen aan de vereisten van de bouwvoorschriften voor het gebruik van de brandkleppen FK90, FR90, FK90K en BV90 in Duitsland zijn beschikbaar.

In Duitsland moeten brandkleppen voldoen aan eisen voor het brandgedrag van hun bouwmaterialen! Volgens de modelverordening Technische Bouwvoorschriften (MVV TB), uitgave 2017/01 van 31/08/2017 in combinatie met de modelrichtlijn inzake brandveiligheidseisen voor ventilatiesystemen (MLüAR), versie 2005 - laatst gewijzigd op 11/12/2015, mogen alleen brandkleppen worden gebruikt die hoofdzakelijk zijn gemaakt van onbrandbare bouwmaterialen en ten minste voldoen aan klasse A2 - s1, d0 volgens DIN EN 13501-1.

Brandgedrag valt niet onder de geharmoniseerde productnorm DIN EN 15650:2010. Het kan daarom niet worden vermeld als een essentieel kenmerk in de prestatieverklaring en maakt geen deel uit van de CE-markering.

Het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) mag niet langer aanvullende algemene goedkeuringen (abZ) voor brandgedrag afgeven of uitbreiden voor brandkleppen die vallen onder de geharmoniseerde productnorm DIN EN 15650. Ze mogen niet langer worden vereist als verplicht bewijs van bruikbaarheid voor nationale bouwprojecten. Dit heeft ook gevolgen voor de algemene bouwvergunning Z-56.4212-993 voor de brandkleppen FK90, FR90, FK90K en BV90.

In plaats daarvan publiceert het DIBt voortdurend een "prioriteitenlijst" waarin bouwproducten met CE-markering zijn opgenomen waarvan de geharmoniseerde productnormen hiaten of tekortkomingen vertonen. Brandkleppen zijn opgenomen onder opeenvolgend nummer 83 van de prioriteitenlijst (per 25 februari 2019) met de opmerking dat het bewijs van brandgedrag niet wordt gedekt door de geharmoniseerde productnorm DIN EN 15650:2010. Om de structurele veiligheid te garanderen, is aanvullend bewijs nodig, dat op verschillende manieren kan worden geleverd.

In overeenstemming met de prioriteitenlijst bevestigt het materiaal- en testinstituut Braunschweig met het certificaat MPA-BS 6000/593/18 d.d. 9 november 2018 voor de brandkleppen FK90, FR90, FK90K en BV90 dat ze in hoofdzaak uit onbrandbare bouwmaterialen bestaan en ten minste voldoen aan klasse A2-s1, d0. De vorige algemene bouwvergunning Z-56.4212-993 werd hiervoor als technische documentatie gebruikt.

Dit levert al het bewijs dat nodig is om te voldoen aan de eisen van de bouwvoorschriften voor het gebruik van FK90, FR90, FK90K en BV90 brandkleppen in Duitsland.