Eenvoudige integratie van de FK90 brandklep voor commerciële keukens in het BS2 communicatiesysteem

De nieuwe besturingseenheid FKKUE-03 breidt de functionaliteit van de FK90 brandklep voor commerciële keukens uit en maakt een eenvoudige integratie in het BS2 communicatiesysteem Wildeboer-Net mogelijk.

De FK90 brandklep uit de serie FK90 keuken kan bijvoorbeeld door middel van een tijdregeling worden geopend en gesloten. Luchtafvoerkanalen kunnen zo buiten de werkuren van de horecabranche worden afgesloten. Met behulp van volgordeschakelingen met parameterinstellingen kunnen meerdere brandkleppen gericht worden gesloten. Daarmee wordt de verspreiding van vuur en rook al in een vroeg stadium verhinderd. Een andere mogelijkheid zijn automatische functiecontroles. Met regelmatige tussenpozen wordt het klepblad van de brandklep daarvoor gesloten en weer geopend. Het resultaat wordt door het BS2 communicatiesysteem Wildeboer-Net geregistreerd. 

De compacte zelfstandige besturingseenheid FKKUE-03 bevat de aansluitingen voor de eindschakelaars, de elektromagnetische koppeling en de motor. De anders gebruikelijke bekabelingswerkzaamheden bij de integratie in overkoepelende systemen wordt daardoor tot het minimum beperkt. De besturingseenheid FKKUE-03 is in combinatie met de FK90 brandklep uit de serie FK90 keuken direct vanaf de fabriek leverbaar. Voor installatie achteraf in reeds bestaande systemen is de besturingseenheid FKKUE-03 ook los verkrijgbaar. De hier genoemde mogelijkheden zijn gebaseerd op de motoruitvoering van de brandklep.