Onderwijs

IHK-keurmerk voor Wildeboer: TOP opleiding

Wildeboer ontvangt het keurmerk "TOP training"

De afgelopen weken heeft Wildeboer Bauteile GmbH al haar opleidingsberoepen en -processen onder de loep genomen. De reden hiervoor: We hebben het keurmerk "TOP Training" aangevraagd.

Het keurmerk wordt toegekend door de Kamer van Industrie en Handel (IHK) voor Oost-Friesland en Papenburg aan bedrijven waarvan de opleidingsprocessen zich duidelijk onderscheiden van andere. Eerst werd een uitgebreide catalogus met criteria ingevuld en beoordeeld in een gesprek met de IHK. Dit werd gevolgd door een bezoek van het IHK aan de fabriek in Weener, waarbij onze cursisten en hun trainers werden ondervraagd over hun training. Ook de eisen die de IHK aan ons als opleidingsbedrijf stelt, werden doorgenomen. Met het verheugende resultaat: we bieden TOP-training en hebben het keurmerk gekregen!

Op 12 juli werd het zegel uitgereikt door de Kamer van Industrie en Handel (IHK) tijdens een ceremonie in aanwezigheid van Managing Director Max-Martin Deinhard, Auditor Günter Geerdes en Timo Weise, hoofd van de afdeling "Beroepsopleiding en Specialisten". De verzegeling werd in ontvangst genomen door onze bekabeling van Human Resources Andreas Dirksen en zijn collega Maik Swarberg. We zijn erg trots en zullen er ook in de toekomst aan blijven werken om onze stagiairs een TOP-opleidingsprogramma aan te bieden.