Samenwerking met SOLAR-COMPUTER-Software

SOLAR-COMPUTER is een van de toonaangevende fabrikanten van software voor taken zoals advies, ontwerp, constructie en onderhoud van gebouwen en hun technische systemen.

Na het downloaden van de Wildeboer selectie software en het invoeren van de programmanaam en de werkdirectory, kan het programma direct worden gestart vanaf het SOLAR-COMPUTER werkstation onder 'Bewerken / Industrie / Toepassingsprogramma's voor ventilatie-units en componenten'. Daarnaast kan het SOLAR-COMPUTER programma 'Luchtkanaalnetwerk' altijd worden gestart via de knop 'Ontwerp' tijdens de lopende projectgerelateerde verwerking. De knop verschijnt altijd wanneer de gebruiker een luchtkanaalnetwerkcomponent selecteert waarvoor Wildeboer producten beschikbaar zijn. Er zijn momenteel 5 groepen: Luchtroosters, volumeregelaars, brandkleppen, buitenluchtroosters en geluiddempers.