EPD's kunnen nu in heel Europa worden gebruikt

  • Alle EPD's op het gebied van bescherming tegen brand en luchtverdeling zijn voorzien van het ECO Platform-label.
  • Gebruik van de gestandaardiseerde gegevens in verschillende certificatiesystemen voor gebouwen mogelijk
  • Officiële overhandiging van de nieuwe EPD's in Brussel

Wildeboer Bauteile GmbH heeft haar Environmental Product Declarations (EPD's) voor bescherming tegen brand en ontrokingskleppen en volumeregelaars en begrenzers volledig omgezet naar de Europese ECO Platform standaard. Het ECO Platform EPD-label op de milieuproductverklaringen bevestigt de naleving van de hoge eisen van de instelling op het gebied van kwaliteitsmanagement en het verificatieproces. Dit betekent dat de in het Duits en Engels beschikbare documenten in heel Europa worden erkend door alle deelnemende EPD-programmahouders. Dit betekent dat de gestandaardiseerde gegevensverzamelingen over de milieueffecten van de producten nu ook kunnen worden gebruikt voor de bouwcertificeringssystemen van andere landen, zoals BREEAM of LEED. Daarnaast is de informatie uit de ECO Platform EPD's van Wildeboer producten al beschikbaar in de Duitse bouwmaterialendatabase ÖKOBAUDAT en zal deze in de toekomst ook worden opgenomen in de nationale database van het Franse INIES.

Het bedrijf nam de nieuwe milieuproductverklaringen in ontvangst tijdens een ECO Platform informatiebijeenkomst in Brussel. Hier deed de overkoepelende organisatie van nationale EPD-programmahouders in Europa, geïnitieerd door het Institut Bauen und Umwelt (IBU), verslag van de successen tot nu toe op weg naar een gemeenschappelijk Europees kernEPD. Door zijn milieuproductverklaringen om te zetten, ondersteunt de fabrikant uit Weener de inspanningen van het ECO Platform en zijn leden om EPD's in heel Europa te harmoniseren.