Functietest

Functietest voor brandkleppen: Experts stellen duidelijke eisen

Artikel van Dr. J├╝rgen Wildeboer gepubliceerd in het tijdschrift FeuerTrutz over de publicatie van VDMA Standaardblad 24000.

In het recente verleden heeft het onderwerp van het functioneel testen van brandkleppen herhaaldelijk geleid tot vragen en discussies en uiteindelijk in sommige gevallen zelfs tot onzekerheid.

Als fabrikant hebben we er altijd veel belang aan gehecht om de wettelijke vereisten te communiceren en erop te wijzen dat brandkleppen regelmatig en praktisch op hun werking moeten worden getest. Daarom zijn we erg blij dat de VDMA (Duitse ingenieursfederatie) nu Standaardblad 24000 heeft gepubliceerd, dat alle belangrijke details over het onderwerp functietesten bevat.

Als je wilt zien wat belangrijk is bij het uitvoeren van de functionele test in overeenstemming met de wet, raden we je ook onze video over dit onderwerp aan.