Informatie uit eerste hand

Functioneel testen van brandkleppen: Waar je rekening mee moet houden

Brandkleppen moeten sluiten in geval van brand. Om dit te doen, worden ze geactiveerd door een thermische ontgrendeling en wordt het klepblad automatisch door een bedieningseenheid bij verhoogde temperatuur van de "open" positie naar de "volledig gesloten" veiligheidsstand gebracht. Hierdoor ontstaat de ruimtesluiting E, de thermische isolatie I en de rookdichtheid S, waardoor de verspreiding van vuur en rook wordt voorkomen.

Om een veilige sluiting te waarborgen, is het regelmatig testen van de werking van brandkleppen wettelijk en volgens de normen van bouwvoorschriften en arbowetgeving verplicht. Maar hoe moeten brandkleppen worden getest, wie is hiervoor verantwoordelijk en wanneer en hoe vaak moet dit worden uitgevoerd? We geven je hier de belangrijkste antwoorden over dit onderwerp.

Heb je vragen over het functioneel testen van brandkleppen of wil je meer weten over onze veelzijdige brandbeveiligingsproducten? Neem dan gerust contact met ons op!

Moeten brandkleppen verplicht worden getest?

Functionele tests van brandkleppen zijn verplicht, omdat ze relevant zijn voor de veiligheid. Net als brandbeveiligingsafsluitingen in het algemeen (poorten, deuren, kleppen) moeten ook brandkleppen regelmatig tijdens bedrijf worden getest vanwege wettelijke vereisten. Al in de jaren 1980 vroegen de eerste testcertificaten om functionele tests.

Dit geldt voor alle brandkleppen, ongeacht hun ontwerp. De functietest is daarom verplicht voor zowel brandkleppen met een algemene goedkeuring van de bouwinspectie als voor brandkleppen die binnen het toepassingsgebied van DIN EN 15650 vallen.

Het regelmatig testen van brandkleppen speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid en bescherming van mensen in het gebouw.

Een overzicht van de randvoorwaarden voor functionele tests voor brandkleppen is te vinden in VDMA Standaardblad 24000.

 

Wie is verantwoordelijk voor het testen van de brandkleppen?

De eigenaar of exploitant van het ventilatie- en aircosysteem moet zorgen voor en verantwoordelijk zijn voor het testen van de brandkleppen.

Wildeboer adviseert u hier graag over als u vragen heeft.

Hoe vaak moeten brandkleppen worden gecontroleerd?

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen moeten brandkleppen altijd aan een functionele test worden onderworpen bij het begin, d.w.z. wanneer het volledige airconditioningsysteem in gebruik wordt genomen, en na een belangrijke wijziging aan het systeem. Bovendien moet er regelmatig worden getest. Een interval van zes maanden tot een jaar wordt hier aanbevolen. Speciale gebouwen vereisen mogelijk ook om de drie jaar terugkerende inspecties door erkende inspectiedeskundigen in overeenstemming met de bouwvoorschriften. Testen zijn vereist gedurende de hele levenscyclus van de brandklep.

Hoe controleer je brandkleppen?

De functionele test van brandkleppen houdt in dat de te testen klep in ieder geval wordt gesloten en geopend. Dit gaat bijzonder snel en gemakkelijk met alle brandkleppen van Wildeboer, zoals de brandklep FK 90. Wildeboer brandkleppen zijn onderhoudsvrije brandkleppen. Wildeboer kleppen hebben geen functionele reiniging, terugkerende smering of afstelling nodig. Alleen de functionele test moet regelmatig worden uitgevoerd, omdat dit de enige manier is om de veiligheidsfunctie van een brandklep betrouwbaar te bevestigen.

Een functietest bestaat er in principe uit dat het klepblad van de brandklep volledig wordt gesloten en vervolgens weer volledig wordt geopend. Bij Wildeboer brandkleppen met een thermomechanisch ontgrendelmechanisme is dit gemakkelijk te herkennen aan de externe positie-indicator op de brandklep.

De functietest kan eenvoudig en automatisch worden uitgevoerd door de brandklep te voorzien van een gemotoriseerde servomotor en deze aan te sluiten op het Wildeboer-Net regelsysteem.

Tot slot moet de functionele test van brandkleppen traceerbaar worden gedocumenteerd om te kunnen aantonen dat de exploitant heeft voldaan aan zijn verplichting om regelmatig functionele tests van de brandkleppen uit te voeren in geval van schade of bij terugkerende tests door testdeskundigen.

Heb je nog vragen over het functioneel testen van brandkleppen? We helpen je graag verder.

Meer informatie is te vinden in VDMA Standaardblad 24000 (duits). Natuurlijk kunt u ook bij Wildeboer terecht met al uw vragen over onze bescherming tegen brand. Neem gerust contact met ons op!

NADERE INFORMATIE

  • VDMA Standaardblad 24000 "Functioneel testen van brandkleppen":
    De Werkgroep Bescherming tegen brand en ontroking van de Duitse Technologiefederatie (VDMA) heeft dit standaardblad opgesteld om de verschillende eisen voor functionele testen van brandkleppen volgens DIN EN 15650 te benadrukken en te standaardiseren, in het bijzonder voor Duitsland. Dit standaardblad is bedoeld om de verschillende betrokken doelgroepen, zoals eigenaren, exploitanten, installateurs, bouwplaatsbeheerders, onderhoudsbedrijven, testdeskundigen, planners, fabrikanten, enz. een overzicht te geven van de noodzakelijke wettelijke functionele testen voor brandkleppen. Het geeft ook informatie over hoe en met welke intervallen ze moeten worden uitgevoerd.VDMA-standaardbladen zijn verkrijgbaar bij Beuth Verlag, 10772 Berlijn, (www.beuth.de). VDMA leden kunnen de normbladen gratis verkrijgen bij het VDMA kantoor of als download uit de VDMA database.

  • IS-Argebau - Informatiesysteem van de Conferentie van bouwministers:
    De Conferentie van bouwministers bespreekt onderwerpen en neemt besluiten over huisvesting, stadsontwikkeling, bouwrecht en bouwtechnologie die van gemeenschappelijk belang zijn voor de deelstaten in Duitsland. Het portaal bevat bijvoorbeeld de huidige en gearchiveerde versies van het bouwbesluit (MBO), de richtlijn luchttechnische installaties (M-LüAR) en de model-inspectieverordening (MPrüfVO) en model-inspectieprincipes.