Wildeboer Software

Nieuwe versie van de Wildeboer BIM Converter beschikbaar

Uitgebreide reeks componenten en directe plaatsing in Revit 2020. Met de update naar versie 1.02 zijn nu elektronische luchthoeveelheidsregelaars, mechanische versies, drukregelaars, rookkleppen en meer beschikbaar.

Met de update naar versie 1.02 is de scope van de componenten in de Wildeboer BIM Converter verder uitgebreid.

De elektronische VRE1, VKE1, VRup en VRpro volumestroomregelaars en de mechanische VR1 en VK2 versies zijn toegevoegd, evenals de VRL1 volumestroombegrenzer. De DRpro drukregelaar en de JR rookafvoerklep zijn ook toegevoegd. Naast de brandwerende en geluidsisolerende componenten zijn nu ook de meeste luchtverdelingsproducten verkrijgbaar.

Een andere nieuwe functie is de directe plaatsing van componenten uit de Wildeboer BIM-converter in Revit 2020, waardoor de vervelende omleidingen via een export en daaropvolgende import komen te vervallen. Dit versnelt het werken met deze twee programma's nog verder.

Het is nu ook mogelijk om het getoonde model te exporteren in het IFC formaat. IFC staat voor Industry Foundation Classes en is een open standaard voor gegevensuitwisseling in de bouwsector.

Je kunt de nieuwe versie van BIM-Coverter hier downloaden:

Informatie over VDI 3805

De richtlijnenserie VDI 3805 definieert een standaard voor digitale gegevensverwerving en uitwisseling van technische en geometrische eigenschappen van producten voor de planning, het ontwerp en de exploitatie van technische gebouwinstallaties. Wildeboer Bauteile heeft met de BIM-converter een oplossing ontwikkeld voor brandbeveiliging en rookafvoer, geluidsisolatie en luchtverdeling. De BIM-converter biedt toegang tot de uitgebreide VDI 3805 productdatabases van de fabrikant. Naast de geometrische gegevens hebben alle componenten dynamische prestatiegegevens die automatisch rekening houden met wijzigingen in de planning. Dit maakt een snelle en gedetailleerde planning, berekening, simulatie en optimalisatie mogelijk zonder onderzoeksinspanningen en mediaverstoringen.