Regionaal engagement

Ems-Achse: Reis door de regio - tussenstop in Weener

De studenten deden boeiende inzichten op tijdens hun reis door de regio, georganiseerd door de Ems-as. Tijdens een tussenstop in Weener kregen ze onder andere de gelegenheid om ons bedrijf - een trotse partner van de Ems-Achse - te bezoeken.

De 'reis door de regio' (Reise durch die Region), die ondersteund wordt met middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF), bood studenten de gelegenheid om de regio langs de Duitse rivier Eems opnieuw te ontdekken.

Vijf dagen lang maakten studenten van verschillende hogescholen en vakopleidingen gebruik van het aanbod van de Ems-Achse en haar partners om enerzijds kennis te maken met interessante werkgevers uit de regio voor stageplaatsen, praktijkexamens en een baan na hun studie, en anderzijds een overzicht te krijgen van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de regio en deze zelf uit te proberen.

De studenten kregen een interessant kijkje achter de schermen bij een tussenstop in Weener bij de firma Wildeboer. Andreas Dirksen, die verantwoordelijk is voor personeelsmanagement en -ontwikkeling, gaf een presentatie van het bedrijf en gaf de studenten antwoord op al hun vragen.

Over de groeiregio Ems-Achse:

De in 2006 opgerichte groeiregio Ems-Achse is een samenwerkingsverband van ondernemingen, gemeenten, onderwijsinstellingen, kamers van koophandel en organisaties in heel Oost-Friesland, Emsland en het graafschap Bentheim. Het doel is de profilering van een gemeenschappelijke economische regio 'Ems-Achse' in het Eemsgebied en tegelijkertijd het versterken van de economische groei en het scheppen van meer banen.

Het beeldmateriaal is vriendelijk ter beschikking gesteld door de groeiregio Ems-Achse e.V.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de Ems-Achse.