Duurzaamheid

Wildeboer werkt EPD's bij op IBU

Onafhankelijk geverifieerde levenscyclusanalysegegevens voor brandkleppen krijgen nieuwe versie

Wildeboer Bauteile GmbH ontving op 11 maart drie milieuproductverklaringen voor brandkleppen van het Institut Bauen und Umwelt e.V. bij de ISH in Frankfurt - en dat al voor de tweede keer, omdat het bedrijf uit Weener in Oost-Friesland zijn bestaande verklaringen heeft geactualiseerd en opnieuw heeft laten controleren.

Wildeboer produceerde ruim vijf jaar geleden de Environmental Product Declaration (EPD) voor drie brandkleppen, die in november 2013 werd uitgegeven door het Instituut voor Bouw en Milieu (Institut Bauen und Umwelt e.V., kortweg IBU). Wildeboer was dus niet alleen het eerste bedrijf op het gebied van technische installatieonderdelen dat deelnam aan het EPD-programma van de IBU, maar ook het eerste bedrijf ter wereld dat gegevens over de levenscyclus van componenten van de ventilatie- en airconditioningstechniek beschikbaar stelde.

Pionier in de technische installatiebranche

Volgens Alexander Röder zijn met name in de technische installatiebranche, nog veel te weinig gegevens over de levenscyclusanalyse beschikbaar, hoewel dit gebied een beslissende invloed heeft op de milieueffecten van een gebouw tijdens het gebruik ervan. "Daarom zijn wij des te blijer dat de firma Wildeboer hier niet alleen het voortouw  heeft genomen, maar er ook voor zorgt dat de gegevens beschikbaar en actueel blijven", meldt Röder.
Na vijf jaar verliest een EPD zijn geldigheid. Vervolgens moeten de actualiteit en juistheid van de gegevens worden gecontroleerd, eventueel geactualiseerd en opnieuw gecontroleerd door een onafhankelijke deskundige om de publicatie via de IBU te kunnen voortzetten. Dr. Jana Panaskova, Wildeboers sleutelpersoon voor duurzaamheid en energiebeheer, heeft de drie nieuwe EPD's voor de FK90, FR90 en FK90K brandkleppen op de ISH in ontvangst genomen.

Objectieve weergave van de gehele levenscyclus van het product

"Onze producten onderscheiden zich vooral door hun onderhoudsvrije ontwerp en hun bijdrage aan de energie-efficiëntie van het gebouw", legt Panaskova uit. "Aangezien EPD's de milieueffecten over de gehele levenscyclus van een product in kaart brengen, kunnen we ze ook gebruiken om deze producteigenschappen precies weer te geven op basis van de gegevens van de levenscyclusanalyse. Bij Wildeboer zijn EPD's nu stevig in het bedrijf geïntegreerd, vervolgt Panaskova: "Naast brandkleppen hebben we ook EPD's voor rookkleppen en volumeregelaars en -begrenzers ontwikkeld.

Alle EPD's van Wildeboer voldoen ook aan de normen van het ECO Platform, de overkoepelende organisatie van de verschillende nationale EPD-programmahouders in Europa, waardoor ze in veel Europese landen erkend zijn en vrij toegankelijk voor geïnteresseerde partijen. De onderliggende gegevens van de levenscyclusanalyse worden ook opgeslagen in de online databank ÖKOBAUDAT van het Bundesinstitut für Bau-, Stadt und Raumforschung (BBSR), waar ze ook voor het publiek toegankelijk zijn. Wildeboer levert zo een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, omdat betrouwbare milieugegevens in gestandaardiseerde vorm beschikbaar zijn voor alle bij de bouw betrokken partijen, bijvoorbeeld voor het ontwerp of de evaluatie van duurzame bouwprojecten.