Onze bijdrage aan duurzaamheid

Milieuproductverklaring (EPD)

EPD voor brandkleppen, ontrokingskleppen en volumeregelaars en -begrenzers

Een milieu product verklaring (EPD) - vertaald uit het Engels Environmental Product Declaration, kortweg EPD - wordt gebruikt om de milieueffecten van producten te bepalen en te labelen. Een product, bijvoorbeeld een brandklep, kan in kaart worden gebracht met betrekking tot zijn milieueffecten. Deze levenscyclusanalyse wordt uitgevoerd in de milieuproductverklaring. Diverse producten van Wildeboer hebben een EPD.

 

Wat staat er in de milieuproductverklaring?

Om precies te zijn geeft de milieuproductverklaring gedetailleerde informatie over de milieueffecten van een product. Het beschrijft de klassieke levenscyclus volgens het cradle to grave-principe. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om de ecologische voetafdruk van een product in detail te bekijken. Met de normen EN 15804, ISO 14025 en ISO 14044 zijn de fundamenten voor het opstellen van milieuproductverklaringen in Europa op weg naar harmonisatie.

Een EPD is een type III milieuetikettering. Type III etikettering betekent dat de informatie kwantificeerbaar is en dat verificatie is uitgevoerd door een onafhankelijke partij, niet door Wildeboer als fabrikant.

Verschillende Wildeboer producten hebben sinds 2013 productspecifieke type III milieu product verklaringen (EPD). Wildeboer was daarmee het eerste bedrijf in Europa en wereldwijd dat de "ecologische gegevens" van ventilatietechnische componenten zoals brandkleppen, volumeregelaars en begrenzers en ontrokingskleppen beschikbaar stelde om het duurzaam gebruik van grondstoffen te evalueren en de impact van producten en gebouwen op het milieu te beoordelen.

Onze drijfveer is om in de toekomst voor alle belangrijke producten milieuproductverklaringen te kunnen presenteren.

Wat is een EPD?

Een video van het Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

 

Vragen en antwoorden over de milieuproductverklaring

We krijgen vaak soortgelijke vragen over milieugebonden productverklaringen. Daarom hebben we een FAQ-rubriek samengesteld met antwoorden op de meest gestelde vragen. Deze rubriek zal voortdurend worden uitgebreid.

 

Algemene kenmerken van de milieu product verklaring (EPD)

  • Productspecifieke milieu product verklaringen (EPD's) van type III in overeenstemming met EN 15804, ISO 14025 en ISO 14044
  • Gemaakt in overeenstemming met de eisen van EN 15804, ISO 14025, ISO 14044, geverifieerd door het Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
  • Aanbevolen als verificatie door de Bouwproductenverordening
  • Houdt rekening met de volledige levenscyclus van de producten van "wieg tot graf" in overeenstemming met EN 15804
  • Geschikt voor ecologische beoordeling voor bouwcertificeringssystemen zoals DGNB, BNB (Beoordelingssysteem voor Duurzaam Bouwen van de BMUB), LEED en voor ecologische bouwbeoordeling in overeenstemming met EN 15978
  • Geldig in heel Europa

 

Van bouwproduct naar duurzaam bouwen met EPD's

Een video van het Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). Ze leggen uit hoe certificeringssystemen voor gebouwen werken en waarom levenscyclusanalyses en EPD's met de verschillende milieu-indicatoren nodig zijn.

Het gebruik van milieugebonden productverklaringen voor de beoordeling van gebouwen

De inhoud van een EPD, in combinatie met de acceptatie ervan door toonaangevende bouwcertificeringssystemen, levert een doorslaggevende bijdrage aan de ecologische beoordeling van een gebouw.

Certificeringssystemen voor gebouwen zoals DGNB, BNB (beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen van de BMUB), LEED en vele andere gebruiken EPD's voor de ecologische beoordeling van gebouwen in overeenstemming met EN 15978. Producten met een milieu product verklaring (EPD) hebben een positieve invloed op het algehele resultaat van een gebouwcertificering. Als er producten met EPD's worden gebruikt bij de bouw van een gebouw, kunnen er extra punten worden verzameld voor de algehele gebouwbeoordeling. Dit stelt u als opdrachtgever weer in staat om een duurzaamheidscertificaat voor uw gebouw te verkrijgen.

EPD werden durch einen sogenannten Programmhalter erstellt. In Deutschland wird  dies beim Großteil der  Umweltproduktdeklarationen durch das Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) vorgenommen. Ein Programmhalter ist im Wesentlichen verantwortlich für die Verwaltung und Pflege der allgemeinen Programmanleitungen, die Einhaltung der Anforderungen aus ISO 14025 und die Führung öffentlich zugänglicher Listen von erhältlichen EPD. Deshalb können Sie auch versichert sein, dass die EPD von einer objektiven Partei erstellt wurde.

Sinds oktober 2016 zijn alle EPD's voor Wildeboer producten omgezet naar de ECO-Plattform standaard en voorzien van een ECO EPD logo. Het logo bevestigt dat aan de hoge eisen van de ECO Platform organisatie (een overkoepelende organisatie van de verschillende nationale EPD programma houders in Europa) is voldaan met betrekking tot kwaliteitsmanagement en het verificatieproces van de EPD's. Milieuproductverklaringen voor Wildeboer producten worden erkend en kunnen in heel Europa gebruikt worden en zijn ook beschikbaar in het Engels.

Referentie-objecten

Hier zijn enkele voorbeelden van onze referentie-eigendommen die al een DGNB-certificaat hebben ontvangen:

ThyssenKrupp hoofdkantoor, Essen
Pasing Arcaden, München
Opern Plaza, Hamburg
Hotel Scandic Berlin