Bescherming tegen brand & ontroking

Rookbeschermingskleppen

 

 

Rookbeschermingskleppen in luchttoevoersystemen voorkomen dat rook het gebouw binnendringt of wordt doorgegeven. Ze beschermen de toevoerlucht in ventilatiesystemen met recirculatielucht of warmteterugwinning tegen het binnendringen van rook uit de afvoerlucht.

Rookbeschermingskleppen moeten worden aangestuurd met rookdetectoren zoals de RL4 basic of de RL4 pro. Rookdetectoren mogen groepen of rookbeschermingskleppen bedienen.