Bescherming tegen brand & ontroking

Rookdetectoren & rookmelders

 

 

Rookmelders

Rookdetectoren kunnen worden gebruikt om ventilatiekanalen te bewaken, brandkleppen, rookbeschermingskleppen en ventilatoren te bedienen en als onderdeel van het gebouwbeheersysteem of brandalarmtechnologie om rook in ventilatiekanalen te detecteren. Door de vroege detectie van rook in het ventilatiekanaal kunnen de nodige regelscenario's worden geactiveerd om te voorkomen dat rook zich naar andere brandcompartimenten verspreidt. Wanneer de rookdetector wordt geactiveerd, wordt het circuit naar de aangesloten apparaten onderbroken, zodat bijvoorbeeld de brandkleppen worden gesloten. Overstroomvoorzieningen zoals de OR4 of OR32 hebben een alarm- en storingsgeheugen voor het geval de stroom uitvalt. Naast de VdS-goedkeuring hebben de overstroomvoorzieningen ook een DIBt-goedkeuring.

Rookmelders worden ook gebruikt om rook te detecteren in ronde en rechthoekige ventilatiekanalen. Als ze rook detecteren, kan in een vroeg stadium een vooraf gedefinieerd regelscenario worden geactiveerd. Dit kan bijvoorbeeld het activeren van bijbehorende ventilatoren zijn of het doorsturen van signalen naar een brandmeldinstallatie of een centraal gebouwbeheersysteem. De Wildeboer- RL4 basic en RL4 pro rookmelders hebben ook een VdS-goedkeuring.