Technische details

 • geschikt voor rechthoekige en ronde ventilatiekanalen
 • geschikt voor alle brand- en rookbeschermingskleppen
 • inbouw in overstroomopeningen
 • goedkeuring OR32 Z-78.6-123
 • goedkeuring Ü-FK Z-6.50-2132
 • goedkeuring Ü-FR Z-6.50-2133

Productinformatie

OR32 rookdetectoren bewaken de binnenruimte van ventilatiekanalen met een rookdetector. In geval van rook volgt een melding, waardoor bijvoorbeeld brandkleppen of rookbeschermingskleppen gesloten kunnen worden en ventilatoren kunnen worden geschakeld.

De rookdetector kan in ventilatiekanalen, direct in brandkleppen of in verlengstukken daarvan worden geplaatst. Brandkleppen en rookdetectoren zijn zo ook te combineren. De elektronica van de OR32 rookdetector voor evaluatie bij een rookdetectie en voor aansluiting op het elektriciteitsnet bevindt zich in een besturingseenheid met een gesloten behuizing van kunststof. De automatische toepassing van de activeringsdrempels voor rookdetectie garandeert ook bij onvermijdelijke vervuiling door gebruik een langdurige werking en levensduur. Knoppen voor het testen van de functies en het resetten na een rookdetectie bevinden zich in de besturingseenheid.

De FR90 brandklep in combinatie met OR4-rookmelder wordt gebruikt als systeemoplossing speciaal voor het detecteren van rook gevolgd door afsluiting van de brandklep: Ü-FK & Ü-FR.

Bedrijfsstanden, storingen en vervuilingsgraden worden met LED's weergegeven, en weergave op afstand is mogelijk.

Technische specificaties

Korte artikelomschrijving
 • OR32 rookdetector
Modules rookdetector
 • Zonder extra modules
 • Met MC- en relaismodule
Bedieningspaneel
 • Zonder bedieningspaneel
 • Met bedieningspaneel

Product afbeeldingen

FK90 brandklep met OR32 rookafvoer aan de voorzijde
FK90 brandklep met OR32 ontrokingsinrichting half recht van voren
FR90 brandklep met OR32 rookafvoer aan de voorzijde
FR90 brandklep met OR32 ontrokingsinrichting half recht van voren

Media & Downloads

Gebruikershandboek OR32 (2020-11 / DE)
PDF 2MB
Handleiding OR32 (2020-11 / DE)
PDF 186KB
Goedkeuring Ü-FK, serie OR32 & OR4, Z-6.50-2132 (2023-08 / DE)
PDF 930KB
Goedkeuring Ü-FR, serie OR32 & OR4 Z-6.50-2133 (2023-08 / DE)
PDF 1MB
Bevestiging van de overeenkomst OR31 / OR32 (2021-09 / DE)
PDF 22KB
Bevestiging van de overeenkomst Ü-FK (Z-6.50-2132) / Ü-FR, Z-6.50-2133 (2023-10 / DE)
PDF 49KB
Certificaat van de overeenkomst OR31/OR32 rookdetector, Reg.-Nr. 32015 (2016-12 / DE)
PDF 958KB
Goedkeuring OR31/OR32, Z-78.6-123 (2021-07 / DE)
PDF 431KB

FAQ

De brandkleppen van de 92-serie zijn onderhoudsvrij. Door hun ontwerp en de gebruikte materialen, zoals de volledige inkapseling van het actuatormechanisme, de thermische ontgrendeling, de gemotoriseerde actuators, enz. kunnen ze het stellen zonder voortdurende onderhoudswerkzaamheden om hun functie te behouden. Regelmatige smering is bijvoorbeeld niet nodig. Dit betekent dat het onderhoud beperkt blijft tot functiecontroles (activeren en heropenen van de brandkleppen) of reparatiemaatregelen in geval van schade. Hygiënische reiniging moet worden uitgevoerd als onderdeel van de algehele reiniging van het ventilatie- en airconditioningsysteem of naar behoefte. 

Omdat ze onderhoudsvrij zijn, kunnen de functiecontroles ook op afstand worden uitgevoerd. Dit kan bijzonder eenvoudig en voordelig via het Wildeboer BS2 communicatiesysteem voor brandkleppen met automatische kalendersturing.

Hiertoe moet het klepblad van de brandklep worden gesloten en heropend. De brandklep kan worden uitgerust met verschillende bedieningseenheden of met elektrische veerretourmotoren voor openen en sluiten.

Voor het uitvoeren van de functietest activeert u de handmatige ontgrendeling of voert u een ontgrendeling op afstand uit om het klepblad van de brandklep te sluiten. Daarna moet het klepblad weer worden geopend.

De respectievelijke inbedrijfsstellings- en functionele bedieningsmaatregelen en de bedieningsinstructies worden beschreven in de handleidingen.

U vindt onze handleidingen in Downloads

Als het gaat om de werking en bediening van brandkleppen volgens DIN EN 15650, zijn er verschillende specificaties en verplichtingen waaraan moet worden voldaan. We hebben de belangrijkste punten samengevat in een document dat u hier kunt bekijken en downloaden.

Als de brandklep niet kan worden geopend, moet de smeltloodhuls of het thermo-elektrisch smeltlood worden gecontroleerd op integriteit. Deze moeten in goede staat verkeren en mogen geen schade vertonen. De ontwerpen en vervanging zijn te vinden in de respectievelijke gebruiksaanwijzingen.

Bovendien mogen geen geïnstalleerde onderdelen de vrijloop van het klepblad belemmeren of blokkeren.

Als deze maatregelen niet werken, neem dan contact op met onze technische adviesdienst.

Je vindt onze bedieningshandleidingen in het downloadgedeelte.

Een minimale afstand tot aangrenzende muren en plafonds is niet vereist bij het installeren van vierkante brandkleppen van Wildeboer Bauteile GmbH. Voor de ronde brandklep FR90 is slechts een kleine afstand vereist.

De bijbehorende specificaties zijn te vinden in de betreffende gebruikershandleidingen.

Ja. De brandkleppen FK90 en FR90 hebben een conformiteitscertificaat voor gebruik in explosiebeveiligde omgevingen. Ze zijn verkrijgbaar met mechanische ontgrendeling of elektrische veerretourmotor.

In dit document (duits) hebben we de details over het omgaan met brandkleppen met asbesthoudende bouwmaterialen voor je samengevat.

De brandkleppen hebben elk twee inspectieopeningen. Deze geven aan beide zijden van het klepblad zicht in het inwendige van de brandklep. Inspectieopeningen kunnen als optie worden besteld voor de FK90 brandklep. Deze vervangen niet de openingen van overeenkomstige grootte die moeten worden voorzien voor reinigingsdoeleinden op basis van de relevante normen en richtlijnen.

Ja, de AMP-connectors kunnen worden verwijderd.

Ja. De brandkleppen zijn in de fabriek uitgerust met een elektrische veerretourmotor of een thermisch-mechanische ontgrendeling (TMA). Een brandklep die in de fabriek is uitgerust met een TMA kan achteraf worden uitgerust met een veerretourmotor. Voor montage achteraf zijn complete actuatorunits voor het betreffende kleptype nodig. Deze bestaan uit de motorconsole, de veerretourmotor en het elektrische smeltlood.

Ja. Achteraf inbouwen van een eindschakelaar voor de open- en gesloten stand van de brandklep is mogelijk. Veerretourmotoren hebben standaard eindschakelaars.

Een elastisch verbindingsstuk, ook wel expansiecompensator of canvas verbindingsstuk genoemd, is geschikt voor installatie tussen een ventilatiekanaal en onderdelen van een ventilatiesysteem, bijvoorbeeld een brandklep. Het kan veranderingen in de lengte van het aangesloten kanaal opvangen, afbranden in geval van brand en zo de krachtoverdracht van het ventilatiekanaal naar de brandklep voorkomen.

De brandkleppen FK90, FR90 (serie FR92 en FR92K) en FK90K zijn CE-gemarkeerde bouwproducten volgens de geharmoniseerde productnorm DIN EN 15650. Ze kunnen aan één of beide zijden worden aangesloten op ventilatiekanalen van onbrandbare of brandbare bouwmaterialen. In geval van brand mogen thermische uitzettingen van deze kanalen geen significante krachten uitoefenen op de brandklep. Er moeten compenserende maatregelen worden genomen volgens de lokale vereisten. In Duitsland bevat de "Richtlijn voor brandveiligheidsvereisten voor ventilatiesystemen", kortweg "Richtlijn voor ventilatiesystemen - LüAR", bouwbesluitvereisten voor implementatie en noodzakelijkheid. Over het algemeen wordt compensatie bereikt door een geschikt leidingtracé. Er is geen algemene vereiste om flexibele connectoren te gebruiken. 

Bovendien moeten bij het gebruik van de brandklep FK90 voor commerciële keukens de specificaties van de algemene bouwgoedkeuring Z41.3-670 in acht worden genomen. Ventilatiekanalen van gegalvaniseerd of roestvrij staal moeten worden aangesloten. Raadpleeg ook de bovengenoemde richtlijn voor het leggen van het ventilatiekanaal en het beperken van krachten.

Bovendien zijn ventilatiekanalen op FK90 brandkleppen voor grootkeukens toegestaan in overeenstemming met de goedkeuring van de bouwinspectie.

 • in metalstudwanden 
 • in wanden van gipsplaten 

via geschikte elastische aansluitingen (uitzettingscompensatoren) van brandbare bouwmaterialen van minstens bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102-1. Vereist is ≥ 100 mm uitzettingsabsorptie in ingebouwde toestand.

Op 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwproducten (CPD, nr. 305/2011) na een overgangsperiode volledig van kracht geworden in alle EU-lidstaten en heeft de Richtlijn Bouwproducten (CPD, nr. 89/106/EEG) vervangen.

Nieuw geproduceerde brandkleppen die onder de geharmoniseerde productnorm EN 15650 vallen, moeten al sinds 01 september 2012 voorzien zijn van de CE-conformiteitsmarkering. Sinds 1 juli 2013 moet de fabrikant ook een prestatieverklaring (DoP) indienen. Hiermee neemt hij de verantwoordelijkheid op zich voor de conformiteit van de brandklep met de aangegeven prestaties. De Prestatieverklaringen zijn beschikbaar voor:

Het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) mag dus geen algemene bouwinspectiegoedkeuringen (abZ) meer afgeven of verlengen voor brandkleppen die onder de geharmoniseerde productnorm EN 15650 vallen en daarom een CE-markering moeten dragen. Voor nationale bouwprojecten mogen ze niet langer worden vereist als bewijs van bruikbaarheid.

De benodigde informatie voor installatie en montage is volledig beschreven in de uitgebreide gebruikershandleidingen.