Decentrale ventilatie voor scholen

De decentrale ventilatie-unit WiVent-B zorgt letterlijk voor schone lucht in de klas of vergaderruimte - bijna alsof u buiten bent. En het maakt niet uit of het nieuwbouw of een te renoveren gebouw betreft. Sensoren registreren zowel de buiten- als binnentemperatuur en het CO2-gehalte van de ruimtelucht en regelen zo het ventilatiesysteem naar behoefte. De leerkracht kan met verschillende mogelijke bedienapparaten ook de temperatuur en het ventilatievoud van de units naar wens instellen.

Decentrale ventilatie in scholen, profiteren van vele voordelen

Kan de decentrale ventilatie automatisch op de gebruiksuren van de klaslokalen worden ingesteld?

Het aanstuurschema van de decentrale ventilatie kan tot op de minuut worden aangepast aan het individuele gebruik van de klaslokalen. Hiervoor zijn zes verschillende bedrijfsmodi beschikbaar, die aan maximaal twaalf tijdsblokken kunnen worden toegewezen. Deze kunnen ook worden geconfigureerd voor tijdvakken waarin de school niet wordt gebruikt, bijvoordbeeld tijdens vakanties.

Aan welke eisen moeten het schoolgebouw of de klaslokalen voldoen?

De te ventileren klaslokalen of lerarenkamers dienen een aansluiting door de gevel te hebben zodat buitenlucht en afvoerlucht kunnen passeren. Voor optimale ventilatie moet rekening worden gehouden met voldoende plaats voor de installatie en moet de maximale ruimtediepte 8 m zijn.

Kunnen de ramen in het klaslokaal nog werden gebruikt om te ventileren?

De ruimte kan op elk moment via de ramen worden geventileerd. Hiervoor kunnen raamcontacten worden gebruikt die de ventilatie-unit uitschakelen zodra het raam wordt geopend. Zodra het raam weer wordt gesloten, start de ventilatie automatisch weer op.

Moet in elk klaslokaal een ruimtebediening zijn geïnstalleerd?

De installatie van een ruimtebediening is niet absoluut noodzakelijk, maar wel aan te raden, omdat hierdoor ter plaatse kan worden ingespeeld op de individuele behoeften van de leerlingen en leraren. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om deze aanpassingen via de webinterface door te voeren.

Hoeveel inspanning kost het onderhouden van de ventilatie-unit?

Door de modulaire opbouw en de intelligente constructie kunnen afzonderlijke onderdelen eenvoudig en zonder gereedschap worden uitgenomen en onderhouden. Het hygiënische ontwerp en de gladde oppervlakken minimaliseren vervuiling en zorgen voor gemakkelijke reiniging.

Voorlichtingsmateriaal over schoolventilatie van Wildeboer:

Gedetailleerde technische informatie vindt u op de productpagina van de decentrale ventilatie-eenheid WiVent-B.

Verdere documenten over de WiVent-B zoals de gebruikershandleiding of schema's kunt u vinden in ons downloadgebied:

Naar het downloadgebied
 

Lage CO2 concentratie voor een optimale leerprestatie

Frisse lucht met een lage CO2-concentratie verhoogt het concentratievermogen. Daarom is het in scholen van bijzonder belang dat de leerlingen in de klaslokalen voldoende frisse lucht binnenkrijgen. Het WiVent-B schoolventilatiesysteem biedt de leerlingen en leraren in het klaslokaal een stabiel ruimteklimaat met een goede luchtkwaliteit, zelfs bij wisselende bezettingsgraden.  De clue: een speciale omschakelklep maakt de op de behoefte afgestemde omschakeling mogelijk tussen een turbulentarme verdringingsluchtstroom en een gemengde luchtstroom met hoge puls. De CO2-regeling van de WiVent-B zorgt specifiek voor de naleving van de gespecificeerde grenswaarden.

Verdringingsventilatie

Bij gebruik van verdringingsventilatie bereikt de toevoerlucht de klas over de volledige breedte van de unit dankzij de geopende omschakelklep. Met een lage stromingssnelheid en een minimale ondertemperatuur wordt de toevoerlucht over een groot oppervlak met weinig turbulentie verdeeld over de vloer van de hele ruimte en vormt zo een zee van verse lucht. De lucht stijgt uiteindelijk op bij warmtebronnen, zoals leerlingen, en zorgt zo voor een optimale luchtkwaliteit.

 

Gemengde ventilatie

Bij gebruik van een gemengde luchtstroom vermindert de gesloten omschakelklep het oppervlak van de uitstroomopening. Als gevolg hiervan dringt de lucht ver de klas in met een hogere stromingssnelheid. Dit zorgt ervoor dat een ruimte sneller en efficiënter wordt doorspoeld. Bij verwarming vervangt de ventilatie-unit de radiator.

 

Aangenaam leerklimaat

VAlTGSbzaqk"youtube"

De verdringingsventilatie wordt gekenmerkt door een lage turbulentiegraad en een uiterst lage impuls. Deze kenmerken garanderen een maximaal comfort voor leerlingen en leerkrachten. De grote indringdiepte in de klas is opmerkelijk ondanks de lage impuls.

Niet te stoppen

1daNGOoh9V0"youtube"

Zelfs in een uitgerust en bezet klaslokaal moet gestreefd worden naar een zeer goed ventilatieresultaat. Voor ventilatie met verdringingsventilatie is de betrouwbare vorming van een zee van verse lucht een belangrijke basis. Obstakels zoals schooltassen kunnen niet verhinderen dat een goed uitgevoerde verplaatsingsstroom een zee van verse lucht vormt.

Warmte in de winter

BvBH9CTE82E"youtube"

Zelfs in de winter zorgt de decentrale schoolventilatie WiVent-B voor een aangename leertemperatuur. Om de toevoerlucht tijdens het verwarmen in de kamer te brengen, is een grotere impuls nodig vanwege de hogere temperatuur. Dit wordt bereikt met behulp van een speciale omschakelklep. Een goede spoeling van het klaslokaal is ook verzekerd met dit type stroming.

Vragen en antwoorden

Wij beantwoorden graag al uw verdere vragen. U kunt hiervoor contact opnemen via e-mail en telefoon.

0