Milieuproductverklaring (EPD)

voor brandkleppen, ontrokingskleppen en volumeregelaars en -begrenzers

Wat is een EPD?

Een milieu-certificaat (EPD) vormt de basis voor de duurzame bouw. Met de normen EN 15804, ISO 14025 en ISO 14044 zijn de fundamenten voor het opstellen van het milieu-certificaat internationaal afgestemd. 

Het instituut voor de EPD's in Duitsland is het Instituut voor Bouwen en Milieu e.V. (IBU). Op deze website (...) zijn de meest actuele versies van de EPD-documenten beschikbaar. Voor heel Europa zijn erkende en bruikbare EPD-documenten op het ECO platform (...) samengevoegd.

De productgegevens uit de EPD-documenten kunt u naast de genoemde websites ook opvragen via de ÖKOBAUDAT (…) (een gratis toegankelijke bouwmaterialendatabase van het Ministerie van milieuzaken en natuurbescherming, bouw en nucleaire veiligheid in Duitsland, de BMBU) en via de DGNB-navigator (…) (een productdatabase van de DGNB).

Alle milieu-certificaten (EPD’s) van de Wildeboer-componenten kunnen ook onder Downloads (…) worden gedownload.

Eine Umwelt-Produktdeklaration (EPD) bildet die bevorzugte Datengrundlage für die nachhaltige Gebäudebewertung. Mit den Normen EN 15804, ISO 14025 und ISO 14044 sind die Grundlagen für die Erstellung von Umwelt-Produktdeklarationen international abgestimmt.

Kenmerken

  • Milieu-certificaat type III
  • Vervaardiging conform de eisen van EN 15804, ISO 14025 en het instituut van Bouwen en Milieu (IBU)
  • Door de bouwproductenverordening als verklaring aanbevolen
  • Wordt beschouwd als de totale levenscyclus “van wieg tot graf” van het product
  • Heeft betrekking op brandkleppen FK90, FR90, FK90K, de houtinbouw-variant incl. toepassing in overstroomopeningen, grootkeukens en brandkleppen met een brandweerstand van 120 minuten
  • Betreft ontrokingsklep EK90, serie 92
  • Betreft de volumeregelaars VR1, VRE1, VK2 en VKE1 en volumebegrenzer VRL1
  • Geschikt voor ecologische beoordeling van gebouwcertificeringssystemen zoals DGNB, BNB en voor ecologische gebouw-beoordeling volgens EN 15978
  • Eerste EPD-certificaten voor brandkleppen, ontrokingskleppen, volumeregelaars en -begrenzers in Europa
  • Europese geldigheid. EPD’s van Wildeboer-producten worden op het Europese ECO-platform (Verbond van Europese EPD-programmahouders) genoemd

Levensduur


Milieu-certificaat in detail

Met EPD’s van bouwproduct tot aan duurzaam gebouw

Institut Bauen und Umwelt e.V.

 Hier enkele voorbeelden van onze referentieprojecten, die al een DGNB-certificaat hebben  gekregen: