Kantoren

Rheinpark-Metropole, Keulen

In 1928 werden in Keulen de Rheinhallen op de rechter Rijnoever, direct tegenover de Dom van Keulen, gebouwd. Ruim 77 jaar later kwam het tot dan toe als beurshallen gebruikte complex weer in handen van de stad Keulen. Op dat moment stond de televisiezender RTL al als huurder vast. 80.000 m² van de in totaal 160.000 m² bruto etage-oppervlakte gebruikt de televisiezender voor kantoren, een zendstation en twee televisiestudio's. Gemeten naar de totale oppervlakte zijn de Rheinhallen het grootste kantoorgebouw van Duitsland. Een bijzondere uitdaging waren de onder monumentenzorg staande gevel van bakstenen, de oude beurstoren en de Ehrenhof. Deze onder monumentenzorg staande gebouwdelen moesten behouden blijven. Daarom werd de gehele kern verwijderd en vervangen door een nieuwe kamachtige structuur.

Het merendeel van de binnenwanden zijn lichte scheidingswanden. Deze maken een flexibele indeling van de kantooroppervlakte mogelijk. Problematisch is in dit verband echter de te verwachten vloerverlaging en de daarmee verbonden installatie van de luchttechnische installaties.

Glijdende vloeraansluitingen zijn bij te verwachten doorbuigingen van de verdiepingsvloeren van meer dan 10 mm noodzakelijk. Belastingen op eronder liggende scheidingswanden moeten met een dienovereenkomstige aansluiting worden verhinderd. Vooral bij gebouwen met hoge eisen aan de brandbeveiliging of grote vloerbelastingen zijn deze aansluitingen beslist nodig en vragen om speciale aandacht.

Architect:    
HPP Hentrich-Petschnigg u. Partner, Düsseldorf

Hoofdaannemer:    
Hochtief Construction AG, Essen

Planner:    
ZWP Zibell Willner & Partner, Keulen

Installatiebouwer:    
voorheen caverion GmbH, Keulen

Fotos:    
HDI/ Peter Sondermann

De oplossing voor dit probleem is het hier gebruikte ER4 inbouwraam in combinatie met de onderhoudsvrije FK90 brandklep, serie 92. Het gaat om een inbouwraam voor lichte scheidingswanden met metal-studprofielen, waarbij de brandklep direct of met een afstand van maximaal 80 mm onder de massieve verdiepingsvloeren wordt gemonteerd. De ER4 leidt de glijdende vloeraansluiting om de FK90-klep heen, doordat het raam met de brandklep in de wand beweegt. De bevestiging van de klep zorgt ervoor dat deze samen met de verdiepingsvloer en de ventilatiekanalen zakt. Deze laatste moeten niet elastisch aangesloten zijn, omdat ook schuifkrachten kunnen worden opgenomen.

Met het ER5 en het ER6 inbouwraam biedt Wildeboer voor deze situatie eveneens een oplossing voor de ronde FR90 brandklep en de FK90K brandklep, telkens in de serie 92, aan.

Let ook op de volgende producten