BS2-SC-02 subnetcontroller
BS2 Busbesturing

BS2-SC-02 subnetcontroller

De BS2-SC-02 subnetcontroller bestuurt, regelt en bewaakt de CAN-BUS datacommunicatie in het Wildeboer Net gebouwbeheersysteem met maximaal vier subnetten met elk maximaal 32 modules. Alle gekoppelde gegevens worden eenvoudig via ethernet doorgestuurd naar een centrale bedieningseenheid.

Technische details

  • maakt systeemoverschrijdende activeringsgroepen mogelijk  
  • detecteert en adresseert aangesloten modules in het Wildeboer-Net gebouwenbeheersysteem automatisch
  • detecteert en lokaliseert storingen, onderbrekingen, kortsluitingen
  • initieert een rest-BUS-bediening indien nodig
  • activiteiten en functies worden op afstand bediend of met druktoetsen in de module

Productinformatie

Subnetcontrollers besturen, regelen en bewaken de CAN-BUS datacommunicatie in maximaal vier subnetten met elk maximaal 32 modules. De gegevens worden via Ethernet naar een centrale bedieningseenheid verzonden.

De BS2-SC-02 maakt een systeemoverkoepelende activeringsgroepeigenschap mogelijk. Dit maakt het mogelijk om activeringsgroepen te parametriseren tussen systemen binnen het Wildeboer-netwerk.

Subnetcontrollers herkennen en adresseren automatisch alle aangesloten modules, zoals motormodules of IO-modules. Ze detecteren en lokaliseren storingen, onderbrekingen en kortsluitingen en starten automatisch een busrustbedrijf. De volledige werking wordt automatisch hervat zodra de oorzaken zijn weggenomen.

Alle activiteiten en functies worden op afstand bediend of bediend met de drukknoppen op de module.

  • 4 galvanisch geïsoleerde CAN-busaansluitingen met schroefklemmen.
  • Datakabel: Getwist paar 1 x 2 x 0,34 mm², 120 Ω, afgeschermd. Lengte tot de volgende module tot 100 m.
  • Ethernetaansluitingen met geïntegreerde schakelaar.
  • Datakabel: minimaal CAT 5. Lengte tot besturingseenheid 100 m

Product afbeeldingen

Media & Downloads

gebruikershandboek BS2-communicatiesysteem (2021-03)
PDF 2MB