WiNet-GW Gateways
Wildeboer Net systeemcomponenten

WiNet-GW Gateways

De WiNet-GW gateway maakt het mogelijk om het Wildeboer-Net systeem aan te sluiten op verschillende open communicatieprotocollen en dus ook op externe gebouwsysteembesturingen. Protocollen kunnen ook gelijktijdig vanaf één gateway worden bediend. Hierdoor is het mogelijk om de aangesloten gemotoriseerde brandkleppen en andere systeemcomponenten te monitoren en aan te sturen vanuit een centraal gebouwbeheersysteem.

Technische details

  • Gateway voor de integratie in een gebouwbeheersysteem 
  • Parametrisering data wordt continu opgeslagen in de module, ook bij uitval van de netspanning
  • Galvanisch gescheiden RS-485 aansluiting met insteek-schroefklem
  • Ontwerp en automatische generering van het voor BACnet vereiste EDE-bestand via de WiNet-SW-02 software
  • Maximaal 2500 datapunten per gateway mogelijk

Productinformatie

De WiNet-GW gateway maakt het mogelijk om het Wildeboer-Net systeem aan te sluiten op verschillende open communicatieprotocollen, waardoor de aangesloten brandkleppen of andere componenten via een extern gebouwbeheersysteem kunnen worden bewaakt en aangestuurd.

Welke systeemfuncties in detail moeten worden gevisualiseerd of bestuurd, kan snel en duidelijk worden ingesteld via de WiNet-ZB-03 centrale bedieningseenheid of via de WiNet software op een door de klant geleverde pc.

Busprotocollen

Met BACnet, Modbus, LON en KNX worden alle belangrijke communicatieprotocollen in gebouwbeheersystemen ondersteund. De datapunten die via de gateway moeten worden verzonden, kunnen eenvoudig worden gedefinieerd via de centrale bedieningseenheid van het systeem zonder dat er aparte software of een webbrowser nodig is.

Wildeboer-Net Gateway varianten

Er zijn in totaal drie gateways beschikbaar, elk in twee varianten met 200 of 1.000 datapunten. De gateways communiceren via ethernet met de KS2/BS2 hoofdbesturingen van het Wildeboer-Net besturingssysteem.

Via het gebouwbeheersysteem worden bijvoorbeeld statusmeldingen van gemotoriseerde brandkleppen doorgestuurd of worden de brandkleppen geopend en gesloten voor een functietest. Het EDE-bestand dat nodig is voor de gegevensuitwisseling met BACnet wordt na de configuratie automatisch aangemaakt door het communicatiesysteem en zorgt zo voor soepele processen bij het aansluiten van het systeem.

Product afbeeldingen

Media & Downloads

gebruikershandboek BS2-communicatiesysteem (2021-03)
PDF 2MB
installatie BS2-GW-01, -02 gateways (2019-02 / DE)
PDF 92KB
installatie BS2-GW-03, -04 gateway (2019-02 / DE)
PDF 95KB
installatie BS2-GW-05, -06 gateway (2019-02 / DE)
PDF 97KB