CENTRUM VOOR PSYCHOSOCIALE GENEESKUNDE IN ITZEHOE

DE NIEUWBOUW VAN HET CENTRUM VOOR PSYCHOSOCIALE GENEESKUNDE IN ITZEHOE LAAT ZIEN DAT EEN SYSTEEM DAT SPECIFIEK VOOR BRANDBEVEILIGING EN BRANDKLEPPEN IS ONTWIKKELD IN DEZE SECTOR LOONT.

Het gebouw met een oppervlak van ruim 6000 vierkante meter biedt inmiddels plaats aan 106 medewerkers, 1550 patiënten per jaar en ca. 1000 componenten van Wildeboer, waaronder het communicatiesysteem Wildeboer-Net (...). De nieuwbouw hoort bij het plaatselijke ziekenhuis, dat in de loop der tijd telkens gedeeltelijk werd gerenoveerd en uitgebreid.

ÉÉN SYSTEEM, SPECIAAL VOOR ONZE BRANDKLEPPEN

De besturingsoplossing die in de bestaande gebouweenheden werd toegepast en via de opnieuw geprogrammeerde brandalarminstallatie werd geïmplementeerd voor de brandkleppen veroorzaakte een verkeerde aanduiding van de componenten en was door de complexe programmering moeilijk aan te passen. Er was ontevredenheid over de besturing, die niet aan zijn doel voldeed, en dat leidde tot een overstap naar Wildeboer. Want het zelfstandige communicatiesysteem Wildeboer-Net is speciaal voor onze constructief onderhoudsvrije brandkleppen ontwikkeld en uitgebreid met onze volumeregelaars.

ALLES VAN ÉÉN LEVERANCIER 

In nauwe samenwerking met het bedrijf Itzehoer Technik-Planung GmbH werden naast de 160 brandkleppen van de typen FK90, FR90 en FK90K (...) nog eens 88 componenten van het communicatiesysteem Wildeboer-Net (...) in de nieuwbouw verwerkt. De ontwerpzekerheid bij het maken van het bestek gaat bij Wildeboer hand in hand met eenvoudige calculaties en montage van de geplande componenten. Daarnaast vertrouwden het adviesbureau en de installateur Drews Klimatechnik, die met de uitvoering van het project waren belast, ook wat betreft de luchtverdeling op de volumeregelaars, geluiddempers, wervelroosters en volumebegrenzers van het fabrikaat Wildeboer en daarmee op constante kwaliteit van één leverancier.

WAT WIJ BELOVEN, DOEN WIJ OOK 

De keuze voor een doelmatig besturingssysteem dat expliciet voor de besturing van brandkleppen is ontwikkeld, werd vooral gemaakt vanwege de voordelen die het systeem voor de bediening belooft en in de praktijk ook waarmaakt. Dat houdt onder meer in, dat de besturing van de brandkleppen transparant en gebruiksvriendelijk is. Bovendien heeft het display een overzichtelijke indeling op basis van de eenvoudige structuur van het communicatiesysteem en de hoge bedrijfszekerheid van een subsysteem voor brandbeveiliging dat zelfstandig functioneert binnen het gebouwbeheersysteem. Bij de oplevering bleek dan ook dat ruimschoots was voldaan aan alle beloften die Wildeboer had gedaan.

Foto's: Diana Jasdz

De feiten:

  • hygiënevoorschriften van een ziekenhuis
  • ca. 1000 Wildeboer-componenten
  • 160 brandkleppen met hygiënecertificaat (FK90, FR90, FK90K)
  • 88 Wildeboer-Net-componenten

Uitdaging:

zelfstandig, bedrijfszeker systeem

Deelnemers:

Architect: Planungsring Mumm + Partner GbR, Treia
Planning: ITP Itzehoer Technik-Planung GmbH
Installatiebouwer: Drews Klimatechnik GmbH, Hamburg

Gebruikte producten (selectie)