Gebouwbeheersysteem

De besturing van luchttechnische installaties moet volgens referentiedocument VdS 2298 worden afgestemd op de desbetreffende brandtechnisch gescheiden zones en voor een eventuele brand zodanig worden geconfigureerd, dat brandkleppen doelgericht worden geactiveerd. Daarbij is het raadzaam alle brandkleppen in wanden en vloeren van de brandtechnisch gescheiden en door de brand getroffen zone af te sluiten met voorzieningen die op afstand bediend kunnen worden. Zo kan de ventilatie-installatie die voor de door brand getroffen zone wordt gebruikt, onmiddellijk automatisch worden uitgeschakeld.

Meer lezen

Wildeboer beantwoordt met het BS2 communicatiesysteem Wildeboer-Net voor brandkleppen aan de vraag naar opname van brandbeveiligingssystemen in een netwerk en minimalisatie van de installatie- en testwerkzaamheden. Voor deze toepassing biedt dit systeem u de beste mogelijkheden. De modulaire, overzichtelijke opbouw vergemakkelijkt de installatie door stekkerverbindingen van componenten voor aansluiting op 230 V. Motormodules leveren de 24VDC-bedrijfsspanning voor de aangesloten brandkleppen. Zo worden problemen met spanningsuitval op de leiding uitgesloten. Alle modules worden bij de inbedrijfstelling automatisch geadresseerd. Deze plug-and-play-oplossing biedt veel comfort bij het ontwerp en coördinatie van de werkzaamheden. Het Wildeboer-Net is een plug-and-play communicatiesysteem voor elektronische besturings- en regelapparatuur. Binnen het Wildeboer-Net-systeem worden gescheiden subnetten opgebouwd met subnetcontrollers. In de subnetten communiceren de veldmodules onderling via galvanisch gescheiden CAN-BUS-interfaces. De aangesloten veldmodules worden automatisch ingelezen, gedetecteerd en geadresseerd.

Productenoverzicht